ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В НАПРЯМКУ НАРОЩЕННЯ ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Костянтин Євгенович Лавров

Анотація


У статті обґрунтовано комплекс напрямків удосконалення фінансової політики України, орієнтованих на зростання обсягів інвестиційних ресурсів в економіці. Розроблені рекомендації поєднують заходи в сфері фінансово-кредитної, бюджетної, податкової політики та удосконалення відносин між кредиторами і боржниками. За кожною пропозицією передбачені недоліки та ризики, які можуть виникнути внаслідок адаптації суб’єктів господарювання, та заходи щодо їхньої нейтралізації.

Ключові слова


амортизація; заощадження; інвестиційні ресурси; іноземна валюта; криза неплатежів; споживче кредитування; фінансова політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Водянов А. Дилемма инвестиционной стратегии государства/ А. Водянов// Российский экономический журнал. – 1997. – №10. – С. 12-20.

Кризська Р. Ю. Методи державного стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика господарювання/ Р. Ю. Кризська// Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №8. – С. 82-85.

Лепейко Т. І. Проблеми встановлення довгострокових відносин підприємства з інвесторами, власниками і фінансовими інститутами/ Т. І. Лепейко, В. В. Шемаєв// Фінанси України. – 2006. – №11. – С. 104-111.

Нгуен В. Ф. Эффективное взаимодействие государства и предпринимательского сектора как фактор улучшения национального инвестиционного климата/ В. Ф. Нгуен// Економічний часопис– ХХІ. – 2010. – №5-6. – С. 24-27.

Статистичний бюлетень Національного банку України [Електронний ресурс] / Національний банк України. - Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=71195

Абакуменко О. В. Регулювання процесів злиття і поглинання в контексті економічної безпеки України: монографія / О. В. Абакуменко, М. В. Литовченко. – Чернігів: Десна, 2013. – 224 с.

Захарін С. Оптимізація форм і методів державного регулювання іноземного інвестування/ С. Захарін// Економіка України. – 2001. – №4. – С. 40-44.