МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ОБСЯГІВ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ

Михайло Михайлович Медвідь

Анотація


Запропоновано математичну модель визначення оптимальних обсягів грошового забезпечення військовослужбовців, яка є складником моделі максимізації корисності роботодавця(держави) та найманого працівника за недостатніх умов гарантованого комплектування військових посад.

Ключові слова


грошове забезпечення; військова служба за контрактом; військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення; зайнятість

Повний текст:

PDF

Посилання


Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні: Закон України від 27.03.2014 р. №1166-VII : за станом на10 черв. 2014 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1166-18/page

Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України: Закон України вiд10.01.2002 р. №2925-III : за станом на10 черв. 2014 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2925-14

Про Національну гвардію України: Закон України від13.03.2014 р. №876-VII : за станом на10 черв. 2014 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/876-18

Медвідь М. М. Моделювання впливу грошового забезпечення військовослужбовця та рівня безробіття на укомплектованість військових посад/ М. М. Медвідь// Демографія і соціальна економіка. – 2014. – №1(21). – С. 169–179.

Медвідь М. М. Оцінювання дії нормативно-правових актів на стан зайнятості у військових формуваннях/ М. М. Медвідь// Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2012. – Вип. 4(62). – С. 131–136.

Медвидь М. М. Достаточные условия гарантированного обеспечения отрасли трудовыми ресурсами/ М. М. Медвидь// Этап: экономическая теория, анализ, практика. – 2014. – №1. – С. 140–148.

Медвідь М. М. Максимізація корисності найманого працівника та роботодавця у військових формуваннях за відсутності достатніх умов гарантованого комплектування військових посад/ М. М. Медвідь// Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2014. – Вип. 1(67). – С. 25–32.

Медвідь М. М. Аналіз впливу відношення грошового забезпечення військовослужбовця до середньої заробітної плати та рівня безробіття на укомплектованість військових посад/ М. М. Медвідь// Менеджер. Вісник До-нецького державного університету управління. – 2013. – Вип. 2(64). – С. 16–21.

Кушнерук Ю. І. Використання методу аналізу ієрархій для оцінювання пріоритетів структурних частин та підрозділів внутрішніх військ під час розв’язання задач розподілу обмежених ресурсів/ Ю. І. Кушнерук, В. П. Василенко, В. Г. Дундуков// Честь і закон. – 2013. – №2(45). – С. 56–62