КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

Володимир Федорович Савченко, Євгенія Редька

Анотація


Досліджено стан і динаміку показників експортної діяльності підприємств України, обґрунтовано стратегію щодо формування конкурентних переваг підприємств, виявлено залежність попиту на продукцію на ринках від положення країни у світових рейтингах. Систематизовано погляди дослідників на підвищення конкурентоспроможності у макрорівневій економічній політиці. Надано пропозиції щодо ефективної та повноцінної зовнішньоекономічної діяльності підприємств нашої держави.

Ключові слова


міжнародна конкурентоспроможність; інновація; формування конкурентних переваг; експорт; стратегія; підприємство; макрорівнева економічна політика; конкурентні переваги; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Саєнко М. Г. Стратегія підприємства. Підручник/ М. Г. Саєнко. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 400 с.

Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації. Аналітична доповідь/ [Жаліло Я. А., Покришка Д. С., Белінська Я. В. та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 66 с.

Портер М. Е. Конкуренція/ М. Е. Портер. – М. : Вільямс, 2005. – 220 с.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник/ За ред. Ю. В. Макогона. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 423 с.

Офіційний сайт ТСН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tsn.ua

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция[Електронний ресурс] / Ж. Бодрийяр. – Режим доступу: http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/simulacres_et_simulation.shtml

Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / С. М. Клименко. – К. : КНЕУ, 2008. – 520 с.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Статистичний збірник України за2012 рік/ Державна служба статистики України. - К.: Держаналітінформ, 2013. – 545 с.