АУТСОРСИНГ У СУЧАСНОМУ КАДРОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Дмитро Артемович Затонацький

Анотація


У статті досліджуються сучасні підходи до можливостей покращення кадрової політики підприємства. Обґрунтовано, що ефективна кадрова політика передбачає формування стратегії управління персоналом, враховуючи стратегію розвитку підприємства з використанням принципів аутсорсингу. Наведено рекомендації щодо впровадження процесу кадрового аутсорсингу та його передумов на прикладі підприємства. Автором, за допомогою ґрунтовного аналізу теоретичних та практичних напрацювань, доведено, що поєднання елементів аутсорсингової кадрової політики на сучасних підприємствах підвищить якісні показники роботи працівників та дозволить отримати позитивний соціальний ефект.

Ключові слова


кадровий менеджмент; аутсорсинг; ефективне управління; стратегія розвитку; витрати; інноваційний підхід; оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Крушеницька О. В. Управління персоналом/ О. В. Крушеницька, Д. П. Мельничук. – [2-ге вид., перероб. і доповнено]. – К. : Кондор, 2006. – 308 с.

Korac-Kakabadse N. Knowledge management: strategic change capacity or the attempted routinization of professionals? / N. Korac-Kakabadse, A. Kakabadse, A. Kouzmin // Strategic Change. – 2002. – Vol. 11. – pp. 59-69.

Vining A. A conceptual framework for understanding the outsourcing decision / A. Vining, S. Globerman // European Management Journal. – 1999. - Vol.17, #6. - pp. 645-654.

Chocholatý D. Outsourcing, dnes a zajtra [Електронний ресурс] / D. Chocholatý. – Режим доступу: http://www.manager.sk

Семенов А. Г. Производительность труда и перспективы экономического роста/ А. Г. Семенов// Економіст. – 2005. – №2. – С. 24-34.

Герасименко О. Сучасні тренди розвитку соціально-трудової сфери в Україні/ О. Герасименко// Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2014. – №8(161). – С. 21-25.

Смирных Л. И. Заёмный труд в России: быть или не быть? : препринтWP15/2012/02 / Л. И. Смирных; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 46 с.

Lepak D. P. Examining the Human Resource Architecture: The Relationships Among Human Capital, Employment, and Human Resource Configurations [Електронний ресурс] / D. P. Lepak, S. A. Snell // Sage journals. – Режим доступу: http://jom.sagepub.com/content/28/4/517.full.pdf+html

Fischer S. C. Computerized Training in Critical Thinking (CT): A Skill-Based Program for Army Personnel [Електронний ресурс] / S. C. Fischer, V. A. Spiker, D. H. Harris, E. R. McPeters. – Режим доступу: http://www.anacapasciences.com/projects/criticalthinking/FinalReport1491.pdf

Baron J. N. Strategic Human Resources: Frameworks for General Managers / J. N. Baron, D. M. Kreps. – New York: Wiley, 1999. - 624 p.

Norman T. J. Outsourcing Human Resource Activities: Measuring the Hidden Costs and Benefits [Електронний ресурс] / T. J. Norman. - Режим доступу: https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/51001/Norman_umn_0130E_10294.pdf?sequence=1

Lewis A. J. Human Resource Outsourcing and the HR Function: Opportunity or Threat? [Електронний ресурс] / A. J. Lewis. – Режим доступу: http://www.ilera-directory.org/15thworldcongress/files/papers/Track_1/Poster/CS1W_62_LEWIS.pdf

Esen E. Human Resource Outsourcing Survey Report [Електронний ресурс] / E. Esen// SHRM Research. – Режим доступу: http://www.shrm.org/Publications/hrmagazine/EditorialContent/Documents/Human%20Resources%20Outsourcing

%20Survey%20Report.pdf