СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Надія Миколаївна Заріцька

Анотація


У статті представлені основні типи інновацій, основні етапи протікання інноваційного процесу, інноваційна стратегія, результати аналізу інноваційного потенціалу підприємства. Підвищення планування ефективності виробництва, покращення якості продукції та послуг. Виконаний SWOP-аналіз підприємства для аналізу інноваційного потенціалу підприємства. Розраховано ринкову позицію для кожного стратегічного господарського підрозділу та побудована Матриця БКГ досліджуваного підприємства.

Ключові слова


стратегічний аналіз; інновації; інноваційний потенціал; інноваційна стратегія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. №40-IV / Верховна Рада України// Офіційний вісник України. – 2002. - №31. - С. 145.

Економічна енциклопедія: у 3 т. / [під ред. С.В. Мочерного]. – К. : Академія, 2000 – T.1. – 864 c.

Экономическая школа: журнал-учебник- М. : Экономическая школа, 1998. - №4 - С. 229.

Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: підручник/ Н. Чухрай, Р. Патора. - К. : КОНДОР, 2006. – 398 с.

Коробейников О.П. Интеграция стратегического и инновационного менеджмента/ О.П. Коробейников, А.А. Трифилова// Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - №4. – С. 14-19.