СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ольга Іванівна Гончар

Анотація


Розглянуто особливості управління потенціалом підприємства в умовах глобалізації та євроінтеграції на засадах синергетичного підходу. Акцентовано увагу на необхідності нелінійного підходу до управління потенціалом, на таких стратегічних аспектах формування потенціалу як час та його мотиваційна складова.

Ключові слова


потенціал підприємства; елементи; управління потенціалом; формування; оцінка; розвиток; напрямки; підходи; синергетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Сидорова А. Процессные инновации в системе управления развитием предприятий/ А. Сидорова, О. Курносова// Економіст. – 2008. – №1. – С. 28-32.

Гончар О.І. Дослідження здатностей підприємства в процесі управління ринковим потенціалом/ О.І. Гончар, Д.В. Андрощук// Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – 2010. – №13(114). – С. 12–21.

Гончар О.І. Генезис теорії управління потенціалом підприємства/ О.І. Гончар// Вісник Донецького нац. ун-ту, Серія В: економіка і право. Спецвипуск. – 2012. - Т. 2. - С. 324-331.

Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навч. посіб.] / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О.І. Олексик. – К.: КНЕУ, 2006. – 316 с.