№ 3(19) (2013)

Науковий вісник ЧДІЕУ

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Зміст

Економіка та управління національним господарством

ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Олексій Анотолійович Єрмоленко 9-15
ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Андрій Борисович Почтовюк 16-23
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ PDF
Тетяна Володимирівна Забаштанська 24-29

Регіональна економіка

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
Станіслав Михайлович Вдовенко, Юрій Станіславович Вдовенко 30-36
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Валерій Михайлович Бондаренко 37-47

Економіка праці

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОФЕСІЙНОМУ ВІДБОРІ КАДРІВ В УКРАЇНІ PDF
Василь Миколайович Левківський 48-54
ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ТРУДОВІ ДОХОДИ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
Костянтин Євгенович Лавров 55-59

Менеджмент

ВИЗНАЧЕННЯ ВІРОГІДНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВИХ ПРОЕКТІВ PDF
Євгеній Юрійович Сахно, Едуард Пилипович Сідін, Катерина Євгенівна Сахно 60-66
РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНОМУ УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF
Тетяна Іванівна Костюченко 67-72

Міжнародна економіка

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
Ірина Анатоліївна Косач, Анастасія Олександрівна Лелюк, Юлія Юріївна Сівель 73-77
РОЗВИТОК ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ВІДНОСИН У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ PDF
Валентина Петрівна Мазуренко 78-84
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Катерина Леонідівна Фурманець 85-93

Управління підриємством

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ PDF
Ольга Миколаївна Кальченко 94-101

Фінанси. Банківська справа.

КРИЗА ФІНАНСОВОГО РИНКУ: МЕЖІ РОЗШИРЕННЯ СИСТЕМИ PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко, Катерина Василівна Повжик 102-107
ГЛОБАЛЬНІ ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗ PDF
Максим Юрійович Демченко 108-116
МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Назар Богданович Косаревич 117-122
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ PDF
Сергій Геннадійович Артемов 123-126
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF
Володимир Маркович Голуб, Ксенія Володимирівна Голуб 127-134
ПЕРСПЕКТИВИ НАРОЩУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗОВНІШНІХ ІНВЕСТОРІВ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Тетяна Вікторівна Клименко 135-140
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Тетяна Петрівна Настич 141-147

Маркетинг

НАУКОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ УКРАЇНИ PDF
Ігор Володимирович Безуглий, Ігор Будімирович Рябов 148-157

Наукове житя

БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ ТА НАУКОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ “НАУКОВИЙ ВІСНИК ЧДІЕУ” ЯК ОДИН З КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЧДІЕУ PDF
Наталія Вікторівна Мороз, Оксана Петрівна Баклажко 158-164