№ 4(20) (2013)

Науковий вісник ЧДІЕУ

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку
підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення
конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Зміст

Економіка та управління національним господарством

КОМПЛЕКСНЕ ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ PDF
Вікторія Володимирівна Микитенко, Людмила Степанівна Ладонько 9-15
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Ігор Борисович Черкаський, Людмила Михайлівна Ремньова, Людмила Дмитрівна Лебединська 16-23
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Наталія Валеріївна Ткаленко 24-30
АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Антоніна Анатоліївна Дьякон 31-36
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Юлія Валеріївна Мисюра 37-42
ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Тетяна Петрівна Настич 43-47
ФОРМИ І МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: СВІТОВИЙ ДОСВІД PDF
Сергій Вікторович Пономаренко 48-52

Регіональна економіка

ІНСТРУМЕНТИ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Наталія Володимирівна Ткаченко 53-59
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ МІСТА PDF
Ольга Василівна Марченко, Ніна Едуардівна Аванесова 60-71
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЗАКОНОМІРНОСТЯМИ ТА ПРИНЦИПАМИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ СИСТЕМ PDF
Ігор Володимирович Безуглий 72-79

Інвестиції

ІНВЕСТОРИ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ: ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ PDF
Костянтин Миколайович Качура 80-87

Інновації

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОБ’ЄДНАННЯ ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ PDF
Володимир Федорович Савченко, Сергій Дмитрович Гривко 88-98
НАПРЯМИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ PDF
Валентина Вікторівна Виговська, Ольга Сергіївна Азурова 99-103
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ PDF
Ірина Василівна Калінько, Юлія Сергіївна Мусієвська 104-109

Менеджмент

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ PDF
Володимир Вікторович Казимир, Ігор Михайлович Олійченко, Юрій Дмитрович Юрченко, Віктор Павлович Шемет 110-121

Управління підриємством

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Ольга Іванівна Гарафонова 122-128
ПОБУДОВА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
Вікторія Володимирівна Карцева, Людмила Михайлівна Ремньова 129-134
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Вероніка Євгенівна Командровська, Максим Віталійович Колесник 135-139
УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ЗРІЛОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Аліна Володимирівна Кунденко, Вікторія Вікторівна Шипарєва 140-146
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ PDF
Діана Василівна Бондаренко, Наталія Миколаївна Маркова 147-152
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ ФАКТОРІВ ПОДОЛАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Наталія Сергіївна Потоцька 153-158
ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО РАХІВНИЦТВА І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ – ОСНОВНА МЕТА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТА ЕКОНОМІКИ PDF
Тетяна Семенівна Шовкопляс 159-163

Фінанси. Банківська справа.

МІЖНАРОДНІ РЕЗЕРВИ В КОНТЕКСТІ ЗМІН ВАЛЮТНОЇ СКЛАДОВОЇ PDF
Максим Юрійович Демченко 164-171
ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БЮДЖЕТУ ЄС В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ PDF
Олександр Дмитрович Рожко 172-178
МІСЦЕ БАНКІВСЬКИХ ІНСТИТУТІВ У ФІНАНСОВО–КРЕДИТНІЙ ПІДТРИМЦІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ PDF
Алла Сергіївна Абрамова 179-182
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ PDF
Костянтин Євгенович Лавров 183-194

Наукове житя

ЗАТРЕБУВАНІСТЬ І АНАЛІЗ ПЕРЕДПЛАТНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ВУЗУ PDF
Людмила Вікторівна Мазур 195-201