Інформація про автора

Шовкопляс, Тетяна Семенівна, НТУ «ХПІ», Україна