Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету

У журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкуренто-спроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015 р.

ISSN 2410-9576

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська,англійська

Засновник: ЧНТУ

Головний редактор: Гонта Олена Іванівна

Відповідальний редактор: Коваленко Лариса Олексіївна

Відповідальний секретар:  Мороз Наталья Викторовна

Телефон: (04622)5-69-81

E-mail: nauk_visn@ukr.net

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...