Науковий вісник Полісся

Видавець: Національний університет «Чернігівська політехніка» Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №21188 - 10988 ПР. Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015 р.).
Рік заснування: 2015.
Періодичність виходу: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).
Мова статей: українська, російська, англійська.
Вартість публікації статті: 55 грн. за 1 сторінку поданого рукопису;

Плата за затвердження та прийом статті не стягується.
Рецензування здійснюється редакційною колегією, проте автор має надати рецензію від професора або кандидата наук зі своєї спеціальності.

Географія авторів: необмежена.
Рецензування: усі статті рецензуються провідними спеціалістами в області економіки.

Рубрики:

1. Економіка та управління національним господарством
2. Регіональна економіка
3. Інновації
4. Економіка праці
5. Управління підприємством
6. Фінанси. Банківська справа
7. Менеджмент
8. Маркетинг

Передрукування без дозволу редакції заборонено, посилання на журнал при цитуванні обов’язкове.
Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкуренто-спроможності національної економіки, регіонального розвитку.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...