СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА

Автор(и)

  • Марія Валеріївна Шегда Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8484-503X

Ключові слова:

cоціальна відповідальність, соціально-відповідальний бізнес, підприємство, конкуренція, маркетинг

Анотація

Соціальна відповідальність та соціально-відповідальний бізнес є невід’ємною частиною сьогодення. Визначено необхідність дослідження концепції та конкурентних переваг підприємства у сфері соціальної відповідальності. Виявлено основні складові, а також конкурентні переваги соціально-відповідального маркетингу в сучасних умовах. Поширення концепції соціальної відповідальності на підприємствах є однією із найважливіших складових необхідних для покращення економічної системи в цілому. Впровадження соціально-відповідального маркетингу може стати найбільш ефективним інструментом підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Біографія автора

Марія Валеріївна Шегда, Київський національний університет будівництва і архітектури

аспірант

Посилання

Новікова О. Ф. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки) : монографія / О. Ф. Новікова, М. Є. Дейч, В. О. Панькова. – Донецьк, 2013. – 295 с.

Вергун Л. І. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах глобальної фінансово – економічної кризи / Л. І. Вергун // Теоретичні та прикладні питання економіки : 3б. наук.праць. – К., 2010. – вип. 23. – С. 165 – 170.

Аграмакова Н. В. Сущность социальной ответственности предприятия и системы ее регулирования / Н. В. Аграмакова // Бизнес Информ. – 2011. - №4. – С. 86-88.

Катихін Є. О. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та її основні принципи / Є. О. Катихін // Статистика України. – 2011. - №3. - С. 83-86.

Белявська К. С. Соціальна відповідальність бізнесу : еволюція поглядів на проблему / К. С. Белявська // Вісн. Хмельниц. нац. ун. – 2011. № 1. – С. 228 – 233.

Гут Л. В. Особливості розвитку ринку лакофарбової продукції в Україні /Л. В. Гут, Г. В. Бахах // Молодий вчений.-2014. - №3. – С. 104 – 105.

Іванова В. В. Концепція корпоративної соціальної відповідальності / В. В. Іванова // Людина і право. – 2010 –№11. – С. 54-57.

Долматова В. Ю. Соціальна відповідальність бізнесу/ В. Ю. Долматова // Аудит і фінансовий аналіз. - 2012. -№1.- С. 359-362.

##submission.downloads##

Як цитувати

Шегда, М. В. (2016). СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА. Науковий вісник Полісся, (3(3), 122–126. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/60411

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ