СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Тарас Григорович Васильців, Віталій Володимирович Бойко

Анотація


У статті обґрунтовано доцільність використання світового досвіду стимулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в контексті реалізації державної політики забезпечення економічної безпеки України. Визначено ключові безпекові пріоритети Спільної аграрної політики країн-членів ЄС. Опрацьовано світовий досвід подолання диспропорцій просторово-регіонального розвитку. Аргументовано можливості адаптивного застосування світових механізмів та інструментів розвитку сільських територій в контексті реалізації державної політики забезпечення економічної безпеки.

Ключові слова


вітовий досвід; економічна безпека; сільські території; ризик; державна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe / Edited by Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe IAMO, 2009. – Volume 49.[Електроннийресурс]. Режим доступу :http://econpapers.repec.org/ bookchap/zbwiamost/49.htm.

Перспективи розвитку сільського господарства після вступу України до СОТ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.zoda.gov.ua/article/1963/perspektivi-rozvitku-silskogo-gospodarstva-pislya-vstupu-ukrajini-do-sot.html.

Organization for economic cooperation and development [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.oecd.org/about/.

Ключник, А. В. Формування та розвиток економічного потенціалу сільських територій України : монографія / А. В. Ключник. ‒ Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2011. ‒ 468 с.

Селищев, А. С. Китайская экономика в ХХI веке / А. С. Селищев, Н. А. Селищев. ‒ СПб, 2004. ‒ 240 с.

Прокопчук, О. Т. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу / О. Т. Прокопчук, Ю. В. Улянич, В. П. Бечко // Актуальні проблеми економіки. ‒ 2014. ‒ № 3 (153). ‒ С. 46‒53.

Сокольська, Т. В. Інформаційно-консультаційне забезпечення сільськогосподарського виробництва / Т. В. Сокольська // Збірник наукових праць УНУС, 2011. ‒ Вип. 76, Ч. 2. Економіка. ‒ С. 174‒179.

Чемерис, В. А. Розвиток регіональної системи сільськогосподарського дорадництва в контексті реалізації конкурентних переваг галузей тваринництва / В. А. Чемерис, Д. О. Соломонко // Збірник наукових праць ВНАУ : економічні науки, 2012. ‒ № 1 (56), Том 4. ‒ С. 61‒67.

Сільськогосподарське дорадництво у світі. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dorada.org.ua/nadopomogu-doradniku/silskogospodarske-doradnitstvo-u-sviti.html.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM