Improvement of physical capacity of students 16-17 years

Игорь Михайлович Григус

Abstract


An aim of work is a ground of methods of increase of physical capacity of students 16-17 years by facilities of physical education in combination with apioproducts. In the article is given resulted about application of facilities of physical education in combination with apioproducts in relation to the increase of physical capacity of 60 students of medical college. Research has finished positive influence of the offered program of physical training in a combination with apioproducts on physical development of students 16-17 years and increase of their physical working capacity.

Keywords


physical training; apioproducts; physical working capacity; students

References


Голощапов В.М. Апитерапия / В.М. Голощапов //Целебные продукты пчел. Методы и практика применения. - Санкт-Петербург, 2002. - 192 c.

Мірошніченко В.М. Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров'я дівчат з урахуванням соматотипу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" [Електронний ресурс] / В. М. Мірошніченко. - Львів, 2008. - 17 с.

Петрова І.В. Специфіка дозвіллєвої роботи з дорослими / І.В. Петрова //Педагогічний вісник. - 2004. - № 4. - С. 82-89.

Самоха Р.А. Інноваційні технології фізичного виховання студентів педагогічних університетів із застосуванням народних традицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Р.А. Самоха. - К., 2007. - 20 с.

Світоглядно-духовне підґрунтя у вирішенні виховних завдань фахівцем з фізичного виховання / В.П. Іващенко, О. П. Безкопильний, Л. І. Чипиленко і ін. //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2007. - № 6. - С. 116-119.

Чернієнко О.А. Підвищення фізичної працездатності дітей старшого шкільного віку / О.А. Чернієнко, І.М. Григус //Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук. праць. Вип. VІІ. - Рівне: Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука, 2010. - С. 326-337.

Шевців У.С. Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць (на прикладі шейпінгу): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / У.С. Шевців. - Львів, 2009. - 18 с.


GOST Style Citations


new website: https://sportedu.org.ua/index.php/PES