Algorithm of actions of the future officer of militia in the conditions of collision with the infringer armed with the cold steel

Валерий Иванович Плиско, Валентин Владимирович Бондаренко

Abstract


It is given recommendations to improve techniques of training future member of law machinery. Еxperimentally the sequence of actions during modeling of different situations of collision with the armed opponent at which is proved and proved possibility of application of fire-arms for reflexion of an attack and at which disarmament is possible only at the expense of application of methods of physical influence directly in contact to the opponent remains.

Keywords


police officer; armed infiger; cold steel; algorithm of actions

References


Ануфрієв М.І. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ: навчальний посібник / М.І. Ануфрієв., С.Є. Бутов, О.Ф. Гіда, С.М. Решко. - К., 2003. - 336 с.

Нікітенко Є.М. Мотивація студентів політехнічного вузу до самовдосконалення засобами фізичного виховання на початковому етапі навчання / Є.М. Нікітенко, О.Я. Нікітенко //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2006. - N 3. - С. 83-86.

Затилкін В.В. Дослідження теоретичних основ мотивації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності студентів / В.В. Затилкін, Т.О. Лоза //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2003. - № 2. - С. 86-95.

Галайдюк М.А. Мотивація до фізкультурно-спортивної діяльності студентів педагогічного профілю / М.А. Галайдюк / Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2003. - N 4. - С. 25-30.

Бабенко В.Г. Організація індивідуальної роботи щодо формування позитивної мотивації до вдосконалення фізичної кондиції працівників практичних органів і підрозділів внутрішніх справ України / В. Г. Бабенко //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2004. - № 8. - С. 3 - 10.

Бабенко В.Г. Формування мотивації фізичної підготовки в системі професійної освіти працівників МВС України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / В.Г. Бабенко. - К., 2005. - 19 с.

Пліско В.І. Визначення критеріїв оцінки проявів небезпеки в екстремальних ситуаціях працівниками органів внутрішніх справ : посібник / В.І Пліско, С.Є. Бутов. - К., 2008. - 36 с.

Закон України «Про міліцію». Статут патрульно-постової служби міліції України. - К.: Скіф, 2008. - 150 с.

Закон України про міліцію (станом на 15.01.2008 р.). - Х.: «ІГВІНІ», 2008. - 39 с.

Шадриков В.Д. Деятельность и способности / В.Д. Шадриков. - М.: Изд. Корпорация «Логос», 1994. - 320 с.

Наказ МВС України від 25 листопада 2003 року № 1444 «Про організацію професійної підготовки особового складу органів внутрішніх справ України».


GOST Style Citations


Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports - new website: https://sportpedagogy.org.ua/index.php/PPS