Differential assessment of the development of human strength abilities

Валентина Михайловна Лишевская

Abstract


The article deals with the materials concerning which the differential assessment of the development of strength abilities in students. In research take part 254 students - men and 230 students - women of training department at the age of 17-19 years old that are not used to training sport. It is proposed to make the differential assessment concerning morphological indices by the 12 point scale.

Keywords


strength abilities; differential assessment; point scale

References


Беляк Ю. Соматотипічні маркери фізичного стану дівчат студентського віку / Ю. Беляк, Н. Зінченко // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. - 2007. - Вип. 5. - С. 31-36.

Гура Н.О. Науково-методичні основи розвитку антропометричних здібностей дітей і підлітків в процесі системних занять фізичною культурою / Н.О. Гура //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Харків, 2008. - № 4. - С. 22-25.

Круцевич Т.Ю. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей / Т.Ю. Круцевич, М.И. Воробьев. - К., 2005. - 195 с.

Приймак С.Г. Оцінка рівня рухової підготовленості підлітків у системі фізичного виховання: методичні рекомендації / С.Г. Приймак. - Чернігів: Чернігівський педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2002. - 24 с.

Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.П. Сергієнко. - К.: Олімпійська література, 2001. - 439 с.

Сергієнко Л.П. Соматомоторика людини: поняття і перспективи оцінки розвитку / Л.П. Сергієнко, Н.О. Гура // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України: Матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції. - Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. - С. 386-392.

Сергієнко Л.П. Диференційована оцінка розвитку швидкісних здібностей у юнаків-студентів / Л.П. Сергієнко, В.М. Лишевська // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2009. - № 1. - С. 39-45.

Сергієнко Л.П. Диференційована оцінка розвитку швидкісних здібностей у дівчат віком 17-19 років / Л.П. Сергієнко, В.М. Лишевська // Актуальні проблеми юнацького спорту: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 вересня 2009 року). - Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. - С. 71-80.

Сергієнко Л.П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти: Підручник / Л.П. Сергієнко. - К.: КНТ, 2010. -776 с.

Сергієнко Л.П. Диференційована оцінка розвитку силових здібностей у юнаків студентів / Л.П. Сергієнко, В.М. Лишевська // Теорія та методика фізичного виховання. - 2010. - № 1 (63). - С. 43-49.

G⊄rska K. The interrelationships between the level of different strength abilities and energetic and somatic predisposition // Sport Kinetic'97: Theories of Human Motor Performance and their Reflectionc in Practice (Ed. P. Blaser). - Hamburg: Czwalina, 1998. - Vol. 2. - P. 157-160.

Hoffman J. Norms for Fitness, Performance, and Health. - Champaign, IL.: Human Kinetics, 2006. - 220 p.


GOST Style Citations


Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports - new website: https://sportpedagogy.org.ua/index.php/PPS