Computer literacy of future teacher of physical culture, as one of basic elements of professional development

Юрий Владимирович Драгнев

Abstract


he problem of computer literacy of future teacher of physical culture is examined in the article, as one of basic elements of professional development. The necessity of introduction of multimedia technologies opens up for practice of athletic education, which enables to combine the didactics functions of computer, as teaching facilities, with possibilities of traditional methods of teaching and to renew an educational process information technologies etc Specified, that professional development of future teacher of physical culture must create a new specialist in the field of knowledge „Physical education, sport and health of man" which will be competitive on the European and World labour-markets in the conditions of informatization and computerization of higher education.

Keywords


computer literacy; professional development; future teachers of physical culture

References


Жарко І.В. Міжнародний стандарт комп'ютерної грамотності ECDL в системі освіти / І.В. Жарко //Комп'ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Полтава, 18 - 20 листопада 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. ін-т післядипл. педагог. освіти ім. М. В. Остроградського. - П.: Полтав. ін-т післядипл. педагог. освіти ім. М. В. Остроградського, 2008. - С. 28-29.

Жуковська А. Л. Комп'ютерні технології навчання як запорука якісної освіти у світлі сучасних новітніх інформаційних досягнень / А.Л. Жуковська. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/1470/1/2.pdf

Закон України „Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки". - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16

Компьютерная грамотность. Большой Энциклопедический словарь. - Режим доступу: http://www.slovopedia.com/2/202/233744.html

Крупський О.П. Формування інформаційної компетентності майбутнього менеджера-економіста в сучасному освітянському просторі / О.П. Крупський, Ю.М. Стасюк. - Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/firstforum/h23.html

Макаренко Л.Л. Комп'ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: Дис... канд. наук / Макаренко Леся Леонідівна: 13.00.04. - 2007.

Морзе Н.В. Комп'ютерна грамотність та її складові / Н.В. Морзе. - Режим доступу: http://ukped.com/index.php?option=com_content&view=article&id =626:i-s&catid=13:s&Itemid=226

Овчаров С.М. Шляхи формування комп'ютерної грамотності майбутніх учителів / С.М. Овчаров //Комп'ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Полтава, 18 - 20 листопада 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. ін-т післядипл. педагог. освіти ім. М. В. Остроградського. - П.: Полтав. ін-т післядипл. педагог. освіти ім. М. В. Остроградського, 2008. - С. 26-28.

Яворик Ю.В. методичні рекомендації щодо застосування графічних комп'ютерних технологій у підготовці майбутніх фахівців дизайну / Ю.В. Яворик. - Режим доступу: http://www.confcontact.com/okt/34_yavorik.htm

ECDL для державних органів. - Режим доступу: http://www.ecdl.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=55 Надійшла до редакції 03.01.2011 р.


GOST Style Citations


Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports - new website: https://sportpedagogy.org.ua/index.php/PPS