Траєкторія науки

Журнал "Траєкторія науки" - міжнародний рецензований електронний науковий журнал відкритого доступу, започаткований для повного й оперативного задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях, отриманих у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної та виробничої діяльності учених і фахівців.

У журналі публікуються оригінальні наукові статті по проблемах соціальних, технічних, гуманітарних і природничих наук. Проблематика статей не обмежується.

Цільова аудиторія журналу: вчені, викладачі вузів, представники бізнесу й експертного співтовариства, аспіранти, студенти, що цікавляться питаннями сучасної науки.

Редакція приймає статті українською, російською й англійською мовами. 

Журнал виходить щомісяця.

Домашня сторінка 


Бібліографічна інформація:

ISSN 2413-9009 (запис з реєстру)
Key title: Traektoriâ Nauki / Траектория науки
Parallel title (Uk):  Траєкторія науки / Traêktorìâ Nauki
Parallel title (Eng): Path of Science
Країна: Словакія
DOI: 10.22178/pos

Згідно пп. 2.1 і 2.2 наказу Міністерства освіти і науки України від 17.10.2012 р. № 1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" стаття у журналі є публікацією у науковому періодичному виданні інших держав.