Traektoriâ Nauki

Журнал Traektoriâ Nauki - міжнародний рецензований електронний науковий журнал відкритого доступу, започаткований для повного й оперативного задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях, отриманих у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної та виробничої діяльності учених і фахівців.

У журналі публікуються оригінальні наукові статті по проблемах соціальних, технічних, гуманітарних і природничих наук. Проблематика статей не обмежується.

Цільова аудиторія журналу: вчені, викладачі вузів, представники бізнесу й експертного співтовариства, аспіранти, студенти, що цікавляться питаннями сучасної науки.

Редакція приймає статті українською, російською й англійською мовами. 

Журнал виходить щомісяця.

                                                                                                  Офіційна веб-сторінка журналу 


Бібліографічна інформація:

ISSN 2413-9009 (запис з реєстру)
Key title: Traektoriâ Nauki
Parallel title (Uk):  Traêktorìâ Nauki
Parallel title (Eng): Path of Science
Країна видання: Словакія
DOI: 10.22178/pos

Згідно пп. 2.1 і 2.2 наказу Міністерства освіти і науки України від 17.10.2012 р. № 1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" стаття у журналі є публікацією у науковому періодичному виданні інших держав.

Роз'яснення Міністерства освіти і науки України щодо статусу публікацій у журналі.


Том 3, № 5(22) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (English)

Зміст

РОЗДІЛ "ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ"

Діагностика і лікування психічних розладів у контексті дихотомії «природа – виховання» PDF
Tetiana Danylova, Alika Saikovskaya 1.1-1.5

РОЗДІЛ "ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ"

An Examination of Relationship between Quality Municipal Services and Citizen Satisfaction in Malaysian Local Council, Batu Pahat in Perspective PDF (English)
Muhammad Umar Bello, David Martin, Rozila Kasim, Muhammad Abubakar, Muhammad Akilu Umar 2.1-2.4

РОЗДІЛ "ІСТОРИЧНІ НАУКИ"

Східна Грузія в міжнародних відносинах Російської імперії у 1801–1806 рр. PDF
Lesya Goncharenko, Alina Kaliman 3.1-3.9

РОЗДІЛ "ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ"

Порядок обігу дієтичних добавок, які вміщують у своєму складі харчові добавки, на фармацевтичному ринку України PDF
Natalia Malinina, Olena Yevtushenko 4.1-4.6

РОЗДІЛ "МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО"

Романтична та інтенціональна форми мистецтва: метаісторичний зріз, культурна ідентифікація PDF
Oleksandr Opanasiuk 5.1-5.13