Редакційний штат

Відповідальний редактор

V. V. Kyrychenko, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Ukraine

Заступник відповідального редактора

M. Ya. Kirpa, Інститут зернових культур НААН, Ukraine

Відповідальний секретар

N. I. Vasko, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Ukraine

Члени редколегії

L. A. Bespalova, Краснодарський НДІСГ, Russian Federation

M. P. Goncharov, Інститут цитології і генетики Сибірського відділення РАН, Russian Federation

A. I. Grabovets, Донський зональний НДІСГ, Russian Federation

B. V. Dziubetskyi, Інститут зернових культур НААН, Ukraine

L. N. Kobyzeva, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Ukraine

M. R. Kozachenko, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Ukraine

V. P. Kolomatska, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Ukraine

V. M. Kostromitin, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Ukraine

O. Yu. Leonov, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Ukraine

M. A. Litvinenko, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН, Ukraine

Vladimir Miclić, Інститут польових та овочевих культур, Serbia

Ivan Diankov Pachev, Інститут кормових культур, Bulgaria

V. E. Rozentsveyg, ТОВ «Соя–Север Ко», Belarus

V. K. Ryabchun, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Ukraine

N. I. Ryabchun, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Ukraine

V. S. Sidorenko, ДНУ ВНДІ зернобобових і круп’яних культур Россільгоспакадемії, Russian Federation

R. A. Urazaliev, Казахський науково-дослідний інститут землеробства і рослинництва, Kazakhstan

George Fedak, Східний дослідницький центр зернових і олійних культур, Департамент Сільського господарства і кормовиробництва, Canada

Dragan Śkorić, Інститут польових і овочевих культур, Департамент масляних культур, Serbia