Фінансування журналу

Видавець

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук засновано в 1908 році, він є однією з найстаріших аграрних науково-дослідних організацій України. У різні роки тут працювали видатні вчені рослинники і селекціонери Будрін П. В., Рожественський Б. М., Юр’єв В. Я., Страхов Т. Д., Кулешов М. М. , Делоне Л. М. та інші. За весь період існування в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН створено понад 400 сортів і гібридів пшениці озимої і ярої, жита озимого, ячменю ярого, тритикале озимого і ярого, кукурудзи, проса, соняшника, гороху, сої. У наш час проводяться широкомасштабні дослідження по селекції сільськогосподарських культур, стійкості рослин до біотичних (розповсюджених хвороб і шкідників) і абіотичних (морозо- і зимостійкість озимих культур, адаптація до грунтових і кліматичних умов у різних зонах вирощування) факторів. Теоретичні і практичні експериментальні дані обробляються в лабораторіях якості зерна, біотехнології та генетики, насінництва и насіннєзнавства, рослинництва і сортовивчення, науково-інформаційних технологій і аналітики.

В Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН функціонує Національний Центр генетичних ресурсів рослин України, де зберігається понад 124 тисячі зразків рослин. НЦГРРУ здійснює широке міжнародне співробітництво із центрами сільськогосподарських досліджень Bioversity International, CYMMIT, ICARDA, ICRISAT та іншими генбанками, науковими і селекційними організаціями більше ніж 30 країн.

The Рlant Production Institute nd. a. V. Ya. Yuryev

Спонсори

  • Scientific-Production Firm «Help-Agro»