DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2017.120444

Посівні якості та врожайні властивості насіння ячменю ярого залежно від попередника і фону живлення та спосіб їх підвищення

Ю. І. Буряк, Ю. Є. Огурцов, І. І. Клименко, І. В. Клименко, О. В. Чернобаб, К. М. Попова

Анотація


Визначено оптимальні елементи сортової агротехніки вирощування насіння сортів ячменю ярого Парнас і Модерн, які дозволяють одержувати в процесі їх розмноження насіння з підвищеними врожайними властивостями, а саме: попередники – буряки цукрові або кукурудза на фоні післядії 30 т/га гною та N30P30K30. Установлено, що передпосівна обробка насіння і обприскування рослин у фазу кущіння препаратом Вегестимє більш ефективними при використанні для сівби насіння, вирощеного на удобреному фоні живлення

Ключові слова


ячмінь ярий; вплив попередників і фонів живлення; регулятор росту рослин; кореневі гнилі; урожайність; якість насіння

Повний текст:

PDF

Посилання


ZinchenkoOI,SalatenkoVN, BilonozhkoMA. PlantProduction. Kyiv: Agrarnaosvita, 2001. 591 p.

Biology of seeds and seed production. Moscow: Kolos, 1976. 462 p.

Lapchinskiy VV. Influence of agroclimatic conditions of cultivation on yield and crop properties of seeds of varieties of brewing barley. 05/25/2017. Available from: https://www.researchgate.net/publication/317150903_Vpliv_agroklimaticnih_umov_virosuvanna_na_vrozajni_ta_posivni_vlastivosti_nasinna_sortiv_pivovarnogo_acmenu.

Strona IG. General seed production of field crops. Moscow: Kolos, 1966. 464 p.

Makrushin NM. Ecological bases of industrial seed-growing of grain crops. Moscow: Agropromizdat, 1985. 280 p.

Kuleshov NN. Agronomic Seed Studies. Moscow: Selkhozizdat, 1963. 304 p.

Izhik NK. Field germination of seeds. Kiev: Urozhay. 1976. 200 c.

Vakhrushev NA. Agrobiological bases of improvement of sowing and yielding properties of seeds of sorghum and winter wheat on black earth of the south of Russia. [dissertsation]. Stavropol, 2000. 28 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зінченко О.І.,СалатенкоВ.Н., Білоножко М.А. Рослинництво. К.: Аграрна освіта, 2001. 591 с.

Биология семян и семеноводство. Перевод с польского.М.: Колос, 1976. 462 с.

Лапчинський В.В. Вплив агрокліматичних умов вирощування на врожайні та посівні властивості насіння сортів пивоварного ячменю. 25.05.2017 р. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/317150903_Vpliv_agroklimaticnih_umov_virosuvanna_na_vrozajni_ta_posivni_vlastivosti_nasinna_sortiv_pivovarnogo_acmenu.

Строна И.Г. Общее семеноведение полевых культур. М.: Колос, 1966. 464 с.

МакрушинН.М. Экологические основы промышленного семеноводства зерновых культур. М.: Агропромиздат, 1985. 280 с.

Кулешов Н.Н. Агрономическое семеноведение. М.: Сельхозиздат,1963. 304 с. 

Ижик Н.К. Полевая всхожесть семян.Киев: Урожай. 1976. 200 c.

Вахрушев Н.А. Агробиологические основы улучшения посевных и урожайных свойств семян сорго и озимой пшеницы на черноземах юга России. Автореф. дис. ... доктора с.-х. наук. Ставрополь, 2000. 28 с.Copyright (c) 2018 Ю. І. Буряк, Ю. Є. Огурцов, І. І. Клименко, І. В. Клименко, О. В. Чернобаб, К. М. Попова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)