DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2018.152140

Прояв мінливості врожайності та морфологічних і біохімічних ознак у кропу запашного

О. В. Хареба, О. М. Могильна, Л. Ю. Штепа, Т. К. Горова, В. К. Черкасова

Анотація


В Інституті овочівництва і баштанництва НААН упродовж 2006–2016 рр. досліджено 16 колекційних і селекційних зразків кропу запашного. У статті розглянуто прояв і мінливість ознак урожайності, стійкості до абіотичних чинників та вмісту цінних речовин у зразків кропу запашного як основу для створення нових конкурентоздатних ліній кропу Шева та Чірік.


Ключові слова


кріп запашний; урожайність; морфологічна і біохімічна ознака; мінливість; селекція

Повний текст:

PDF

Посилання


Volodarska AT, Skliarevskyi MO. Vitamins in bed. Кyiv: Urozhay, 1989. 144 p.

Seliukh YuO, Nemtinov VI. Breeding of minor vegetables and spice plants in the Crimea at the turn of the millennium. Naukovyi visnyk Nationalnogo agrarnogo universytetu. 2002; 57: 118–123.

Sych ZD, Sych IM. Harmony of vegetable beauty and benefits. Кyiv: Aristei, 2005. 192 p.

Ulianych OI. Herbaceous and spice crops. Кyiv: Dija, 2004. P. 55–56.

Bondarenko GL, Yakovenko KI. Techniques of experimentation in vegetable and melon growing. Kharkiv: Osnova, 2001. 369 p.

Gorova TK, Yakovenko KI. Modern methods of breeding of vegetables and gourds. Kharkiv: Institute of Vegetables and Melons UAAS, 2001. P. 465–500.

Sazonova LV, Vlasova EA. Root vegetables (carrot, celery, parsley, parsnip, small radish, garden radish). Lviv: Agropromizdat, 1990. 296 p.

Sechkarev BY. Characteristics of the Umbelliferae. Domestic flora of the USSR. Root vegetables, 1972, T. 19, P. 267–373.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Володарська А.Т., Скляревський М.О. Вітаміни на грядці. К.: Урожай, 1989. 144 с.

Селюх Ю.О., Немтінов В.І. Селекція малопоширених овочевих і пряно-смакових рослин в Криму на рубежі тисячоліть. Наук. вісник Нац. аграрного ун-ту. 2002. Вип. 57. С. 118–123.

Сич З.Д., Сич І.М. Гармонія овочевої краси та користі. К.: Арістей, 2005. 192 с.

Улянич О.І. Зеленні та пряно-смакові овочеві культури. К.: Дія, 2004. С. 55–56.

Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві. За ред. Г.Л. Бондаренка і К.І. Яковенка. Х.: Основа, 2001. 369 с.

Сучасні методи селекції овочевих і баштанних культур. За ред. Горової Т.К., Яковен-ка К.І. Х.: ІОБ УААН, 2001. С. 465–500.

Сазонова Л.В. Власова Э.А. Корнеплодные растения (Морковь, сельдерей, петрушка, пастернак, редис, редька). Л.: Агропромиздат, 1990. 296 с.

Сечкарев Б.И. Характеристика семейства зонтичных. Культурная флора СССР. Корнеплодные растения. 1972. Т. 19. С. 267–373.Copyright (c) 2018 O. V. Hareba

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)