DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2020.207173

Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від системи удобрення та основного обробітку грунту

V. M. Totskiy, O. І. Len

Анотація


Наведено результати трирічних досліджень з вивчення впливу системи удобрення на ріст, розвиток та формування продуктивності гібридів кукурудзи ДЗ Латориця, Оржиця 237 МВ, ДБ Хотин в умовах лівобережного Лісостепу України. Відображено залежність біометричних та продуктивних показників від застосування мінеральних добрив, біопрепаратів та їх сумісності на фоні різних способів основного обробітку ґрунту.


Ключові слова


кукурудза; гібрид; мінеральне добриво; мікробіопрепарат; основний обробіток ґрунту; врожайність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ali Sajid, Subhan Uddin, Osaid Ullah, Shahen Shah, Serajud-Din, Taj Ali. Yield and yield components of maize response tocompost and fertilizer-nitrogen. Food Science and Quality Management. 2015; 38: 39–44.

Yermakova LM, Krestyaninov YB. Harvest of maize, fallow is a fertilizer and a hybrid on a dark-greys podzolized soils. Visnyk PDAA. 2016; 4: 63–65.

Muzafarov NM, Manko KM, Muzafarov IM. Harvest of the most popular gibbers of maize, fallow is the same as the growth of the growth regulator. Sel. Nasinn. 2012; 102: 178–185. DOI: 10.30385/2413-7510.2012.59847.

Savranchuk VV, Semenyaka IM, Andrіyenko AL. Usefuls and effective microorganizations for the conduct of the strongest statehood and the renewal of the doctrine. Posibnyk ukrayinskogo khliboroba. 2011: 137–151.

Serbenyuk GA. The particular form of the productivity of the production of maize, the age of the technological technology in the minds of Forest Steppe. [dissertation]. Kyiv, 2010. 21 p.

Taran VG. Corn productivity depending on plant morphotype, standing density and fertilizer in the conditions of the Right-bank Forest Steppe of Ukraine. [dissertation]. Kyiv, 2019. 156 p.

Kramaryov SM, Krasnenkov SV, Artemenko SF. Absorption of growing technology and moisture level on the productivity of maize in Stepa. Zbіrnyk naukovykh prats Natsionalnogo naukovogo centru «Institute zemlerobstva UAAN». 2008: 93–106.

Filonenko SV. Formulation of grain productivity of corn for various methods in the main processing of soil. Visnyk PDAA. 2013; 3: 56–60.

Dospekhov BA. Methods of field experience. Moscow: Agropromizdat, 1985. 315 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ali Sajid, Subhan Uddin, Osaid Ullah, Shahen Shah, Serajud-Din, Taj Ali. Yield and yield components of maize response tocompost and fertilizer-nitrogen. Food Science and Quality Management. 2015. Vol. 38. P. 39–44.

Єрмакова Л.М., Крестьянінов Є.В. Урожайність кукурудзи залежно від удобрення та гібриду на темно-сірих опідзолених ґрунтах. Вісник ПДАА. 2016. № 4. С. 63–65.

Музафаров Н.М., Манько К.М., Музафаров І.М. Урожайність сучасних гібридів кукурудзи залежно від застосування засобів захисту рослин та регулятору росту. Селекція і насінництво. 2012. Випуск 102. С. 178–185. DOI: 10.30385/2413-7510.2012.59847.

Савранчук В.В., Семеняка І.М., Андрієнко А.Л. Корисні і ефективні мікроорганізми для ведення стійкого сільського господарства та відновлення довкілля. Посібник українського хлібороба. 2011. С. 137–151.

Сербенюк Г.А. Особливості формування врожайності гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу: автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06. 01. 09. Київ, 2010. 21 с.

Таран В.Г. Продуктивність кукурудзи залежно від морфотипу рослин, густоти стояння й удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України: дис. ... канд. с. - г. наук : 06.01.09. Київ, 2019. 156 с.

Крамарьов С.М., Краснєнков С.В., Артеменко С.Ф. Вплив технології вирощування і рівня зволоження на продуктивність кукурудзи в Степу. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інституту землеробства УААН» Київ, 2008. С. 93–106.

Філоненко С.В. Формування зернової продуктивності кукурудзи за різних способів основного обробітку ґрунту. Вісник ПДАА. Полтава, 2013. № 3. С. 56–60.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат, 1985. 315 с.Copyright (c) 2020 V. M. Totskiy, O. І. Len

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)