DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2020.207183

Вплив фонів мінерального живлення на урожайність та якість сортів сої

M. G. Tsekhmeystruk, V. O. Sheliakin, O. M. Glubokyy, Т. А. Sheliakinа

Анотація


Установлено особливості формування врожайності та якості сортів сої залежно від фонів мінерального живлення. Виявлено сортову реакцію сої на фони живлення. Відмічено тенденцію деяких сортів формувати досить високу врожайність за рахунок природної родючості грунту без внесення добрив. Установлено сортові особливості сої по формуванню якісних показників та за збором білка з одиниці площі залежно від фону мінерального живлення.


Ключові слова


соя; сорт; фон мінерального живлення; врожайність; якість; збір білка

Повний текст:

PDF

Посилання


Bhandwaj HS, Bhagzari AS. Harvest index, yield and physiological characteristics of soybean as related to seed size. Soybean genetics newsletter. 1989; 16:133–136.

Soybeans: cultivation, nutrition, fertilizers. URL: http://pni.com.ua/soya-vy`roshhuvannya-zhy`vlennya-udobrennya/ (12.01.18).

Sichkar V. An unconventional approach to increasing soybean yield. URL: https://propozitsiya.com/ua/netradiciyniy-pidhid-do-pidvishchennya-urozhaynosti-soyi-0. (27.01.2020).

Biliavska L, Pylypenko O. Tips for choosing a soybean variety for the manufacturer. Agroexpert. 2016; 3(92). URL: https://agroexpert.ua/poradi-sodo-viboru-sortu-soi-dla-virobnika/. (27.01.2020).

Kalinichenko VM. Agro-ecological substantiation and modeling of the influence of climatic conditions on the yield and quality of soybean grain in the central Forest-Steppe of Ukraine. [dissertation]. Zhytomyr, 2005. URL: https://studfile.net/preview/8177717/. (27.01.2020).

Tsekhmejstruk M, Sheliakin V, Kostromitin V. Weather factors and soybean. Agronomiia Siogodni. 2018. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/10051-pohodni-faktory-i-soia.html. (09.08.18).

Kondratiuk S. The art of soybean cultivation. Agronom. 2015. URL: https://agronom.com.ua/239/. (27.01.2020).

Demyanenko VV. Key elements of modern technologies of soybean cultivation. Agroskop International. 2014; 1: 13–19. URL: http://ukraine-pulse.org/images/doc/2.pdf (27.01.2020).

Tsekhmeystruk MG, Sheliakin VO, Glubokyy OM. Application of fertilizers and optimization of soil fertility for soybean. Sel. Nasinn. 2018; 113: 227–234. DOI: 10.30835/2413-7510.2018.134386.

Tsekhmejstruk MG, Sheliakin VO, Kostromitin VM, Magomedov RD. Soybean cultivation under climate changes. Fundamentals of field crop production management. In: VV Kyrychenko, ed. Kharkiv: Plant Production Institute nd. a. V.Ya. Yuriev of NAAS, 2016. P. 654–672.

Tsekhmejstruk NG, Sheliakin VA, Magomedov RD. Yield capacity of soybean varieties, depending on the climatic conditions of a growing zone. Vestnik Belorusskoy gosudarstvennoy selskokhoziaystvennoy akademii. 2016; 3: 49–52.

Tsekhmejstruk MG, Sheliakin VO, Magomedov RD. Yields and quality of soybean varieties, depending on weather conditions in the eastern forest-steppe of Ukraine. Visnyk Tsentru Naukovoho Zabezpechennia APV Kharkivskoi Oblasti 2016. Issue 21. P. 99-111.

Dospekhov BA. Methods of field experience. Moscow: Kolos, 1968. 336 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bhandwaj H.S., Bhagzari A.S. Harvest index, yield and physiological characteristics of soybean as related to seed size. Soybean genetics newsletter. 1989. Vol. 16. P. 133–136.

Соя: вирощування, живлення, удобрення. URL: http://pni.com.ua/соя-вирощування-живлення-удобрення/ (12.01.18).

Січкар В. Нетрадиційний підхід до підвищення урожайності сої. Пропозиція. 2016. URL: https://propozitsiya.com/ua/netradiciyniy-pidhid-do-pidvishchennya-urozhaynosti-soyi-0. (27.01.2020).

Білявська Л., Пилипенко О. Поради щодо вибору сорту сої для виробника. Агроексперт. 2016. Вип. 3(92). URL: https://agroexpert.ua/poradi-sodo-viboru-sortu-soi-dla-virobnika/. (27.01.2020).

Калініченко В.М. Агроекологічне обґрунтування та моделювання впливу кліматичних умов на урожайність та якість зерна сої в умовах центрального лісостепу України. Автореф. … канд. с.-г. н.: 03.00.16 – екологія. Житомир. 2005. URL: https://studfile.net/preview/8177717/. (27.01.2020).

Цехмейструк М., Шелякін В., Костромітін В. Погодні фактори і соя. Агрономія Сьогодні. 2018. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/10051-pohodni-faktory-i-soia.html. (09.08.18).

Кондратюк С. Мистецтво вирощування сої. Агроном. 2015. URL: https://agronom.com.ua/239/. (27.01.2020).

Дем’яненко В.В. Ключові елементи сучасної технології вирощування сої. Агроскоп Інтернешнл. 2014. Вип. 1. С. 13–19. URL: http://ukraine-pulse.org/images/doc/2.pdf (27.01.2020).

Цехмейструк М.Г., Шелякін В.О., Глубокий О.М. Застосування добрив і оптимізація агрофону живлення сої. Селекція і насінництво. 2018. Вип. 113. С. 227–234. DOI: 10.30835/2413-7510.2018.134386.

Цехмейструк М.Г., Шелякін В.О., Костромітін В.М., Магомедов Р.Д. Вирощування сої в умовах змін клімату. Основи управління продукційним процесом польових культур: монографія. За ред. В.В. Кириченка. Х.: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН., 2016. С. 654–672.

Цехмейструк Н.Г., Шелякин В.А., Магомедов Р.Д. Урожайность сортов сои в зависимости от климатических условий зоны выращивания. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2016. № 3. С. 49–52.

Цехмейструк М.Г, Шелякін В.О., Магомедов Р.Д. Урожайність та якість сортів сої залежно від погодних умов в східному Лісостепу України. Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. 2016. Вип. 21. С. 99–111.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1968. 336 с.Copyright (c) 2020 M. G. Tsekhmeystruk, V. O. Sheliakin, O. M. Glubokyy, Т. А. Sheliakinа

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)