DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2020.207186

Вплив регуляторів росту рослин на продуктивність ліній соняшнику

D. V. Chuyko, О. M. Bragin, V. O. Mykhailenko, T. A. Romanova, O. V. Romanov

Анотація


Розглянуто дію регуляторів росту рослин Фульвітал Плюс, Екостим та Квадростим на продуктивні характеристики ліній соняшнику для підвищення урожайності насінницьких посівів. Представлено ефективність застосування досліджуваних препаратів за продуктивними характеристиками досліджуваних генотипів. Встановлено, що в залежності від генотипу та регулятора росту прибавка урожайності коливається в межах 0,1–0,7 т/га та тісно пов’язана з продуктивністю, що підтверджено кореляційною залежністю r= 0.99. Відмічено, що у ліній-стерильних аналогів показник маса 1000 насінин знаходяться в тісній кореляційній залежності (r = 0,58–0,56) з продуктивністю та урожайність, а також залежність натури насіння з даним показником (r = 0,71–0,72). В середньому за роки дослідження прибавка маси 1000 насінин становила в межах від 1 до 10 г, залежно від регулятора росту та генотипу.


Ключові слова


насінництво; лінії соняшнику; регулятори росту рослин; урожайність; гібриди; гетерозис

Повний текст:

PDF

Посилання


Szweykowska A. Fizjologia Roślin. Wyd. Naukowe UAM. 1997. P. 250.

Shevchenko AO, Tarasenko VO. Growth regulators in crop production – an effective element of agricultural technologies. State and prospects. Growth regulators in agriculture. Agroresourcy. 1998. P. 9–13.

Bragin OM, Chuiko DV. Methods for increasing productivity of sunflower lines and other crops using growth regulators. Visnyk Kharkivskogo Natsionalnogo Agrarnogo Universytetu, Ser. «Plant, breeding and seed production, horticulture and storage». 2019; 1: 107–117.

Buryak YuI, Ogortsov YuE, Chernobab OV, Klimenko II. Sowing qualities of sunflower seeds depending on the influence of plant growth regulators and seedlings. Sel. nasinn. 2014; 105: 173–177. DOI: 10.30385/2413-7510.2014.42072.

Buryak YuI, Ogortsov YuE, Chernobab OV, Klimenko II. Efficiency of plant growth regulators and microfertilizers in sunflower seeds. Visnyk Tsentru Naukovogo zabezpechehhia APV Kharkivskoyi oblasti. 2014; 16: 20–25.

Tkalich YI, Nitsenko MP. Features of photosynthetic activity of sunflower hybrids depending on biological products. Visnyk Dnipropetrovskogo Derzhavnogo Agrarnoekonomichnogo Universytetu. 2014; 2: 124–130.

Changxin G, Derrick M. Oosterhuis, pinitol occurrence in soybean plants as affected by temperature and plant growth regulators. Journal of Experimental Botany. 1995; 46(2): 249–253. DOI: 10.1093/jxb/46.2.249.

EI-D A, Salama A, Wareing PF. Effects of mineral nutrition on endogenous cytokinins in plants of sunflower (Helianthus annuus L.). Journal of Experimental Botany. 1979; 30(5): 971–981.

Dankov VE, Osadchuk VD, Shapran VS et al. Succinic acid – an effective regulator of plant growth. Tsukrovi buriaky. 2009; 2: 4–5.

Dospekhov BA. Methods of field experience. Moscow: Agropromizdat, 1985. 315 p.

Goptsij TI, Proskurnin MV. Genetic-statistical methods in breeding: Educ. Manual. Kharkiv: KhNAU. VV Dokuchaev, 2003. 103 p.

Creswel JW. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Los Angeles: University of Nebraska–Lincoln, 2009. 260 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Szweykowska A. Fizjologia Roślin. Wyd. Naukowe UAM. 1997. P. 250.

Шевченко А.О., Тарасенко В.О. Регулятори росту в рослинництві – ефективний елемент сільськогосподарських технологій. Стан та перспективи. Регулятори росту в землеробстві. Агроресурси. 1998. С. 9–13.

Брагін О.М., Чуйко Д.В. Способи підвищення продуктивності ліній соняшнику та інших сільськогосподарських культур з використанням регуляторів росту. Вісник Харківського національного аграрного університету Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2019. № 1. С. 107–117.

Буряк Ю.І., Огурцов Ю.Є., Чернобаб О.В., Клименко І.І. Посівні якості насіння соняшнику залежно від впливу регуляторів росту рослин та протруйників. Селекція і насінництво. 2014. Вип. 105. С. 173–177. DOI: 10.30385/2413-7510.2014.42072.

Буряк Ю.І., Огурцов Ю.Є., Чернобаб О.В., Клименко І.І. Ефективність застосування регуляторів росту рослин та мікродобрива в насінництві соняшнику. Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. 2014. № 16. С. 20–25.

Ткаліч Ю.І., Ніценко М.П. Особливості фотосинтетичної діяльності гібридів соняшнику залежно від біопрепаратів. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2014. № 2. С. 124–130.

Changxin G., Oosterhuis D.M. Pinitol occurrence in soybean plants as affected by temperature and plant growth regulators. Journal of Experimental Botany. 1995. № 46(2). P. 249–253. DOI: 10.1093/jxb/46.2.249.

EI-D A., Salama A., Wareing P.F. Effects of mineral nutrition on endogenous cytokinins in plants of sunflower (Helianthus annuus L.). Journal of Experimental Botany. 1979. № 30(5). P. 971–981.

Даньков В.Я., Осадчук В.Д., Шапран В.С. та ін. Янтарна кислота – ефективний регулятор росту рослин. Цукрові буряки. 2009. № 2. С. 4–5.

Доспехов Б.А. Методика опытного дела. Агропромиздат. 1985. С. 315.

Гопцій Т.І. Проскурнін М.В. Генетико-статистичні методи в селекції: Навч. посібник. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2003. С. 103.

Creswel J.W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Los Angeles: University of Nebraska–Lincoln, 2009. P. 260.

 Copyright (c) 2020 D. V. Chuyko, О. M. Bragin, V. O. Mykhailenko, T. A. Romanova, O. V. Romanov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)