DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2013.41997

Вихідний матеріал для селекції тютюну сортотипу вірджинія у придністровській зоні України

А. А. Юречко

Анотація


У статті наведено результати трирічного (2009-2011 рр.) вивчення сортів тютюну сортотипу Вірджинія за основними цінними господарськими ознаками та особливостями їх прояву в умовах Придністров’я України. Для селекційного процесу тютюну типу Вірджинія рекомендовано сорти Вірджинія 401, Вірджинія 15, Багатолистий 55, Вамор 50, Хевесі Н-6 і Вірджинія 27, виділені за показниками високої урожайності та якістю сировини.


Ключові слова


Тютюн; сортотип Вірджинія; вихідний матеріал; колекція; селекція

Повний текст:

PDF

Посилання


Savina OI. 2004. Theoretical bases and practice of tobacco (Nicotiana tabacum L.) breeding process. Agro-industry [dissertation]. [Zakarpatskiy institute APV] :p. 118.

Kovtunik IM, Goncharuk VYa, Stelmaschuk AM, Paschenko IM, Dadiani RG, Byalkovska GD. 2001. Tobacco. Cultivation, processing. Kamyanets-Podilskiy : Abetka.

Gulak YuA, Sisak MI, Paschenko IM et al. 1987. Recommendations regarding cultivating, harvesting and post-harvest processing of tobacco in the Ukrainian SSR. Kiev:Urozhay, p. 44.

Kosmodemyanskiy VN, Psareva EN, Grebenkin AP, Yakovu AS, Vlasov VI, Ivanova TZ, Ruban EV. 1974. Breeding techniques for tobacco and common tobacco. Krasnodar, p. 78.

2005–2001. Scientific reports of the Laboratory for Breeding, Seed Industry and Plant Protection of the Ukrainian Experimental Station of Tobacco Growing.

Dospekhov BA. 1968. Technique of field experience (with basics of statistical processing of study results). Moskva : Kolos, p. 333.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Савіна О. І. Теоретичні основи та практика селекційного процесу тютюну (Nicotiana tabacum L.) : Дисерт. на здоб. наук. ступ. доктора с.-г. наук 06.01.05. – селекція рослин / Закарпатський інститут АПВ, 2004. – 118 с.

2. Тютюн. Вирощування, переробка / [І. М. Ковтуник, В. Я. Гончарук, А. М. Стельмащук, І. М. Пащенко, Р. Г. Дадіані, Г. Д. Бялковська]. – Кам’янець-Подільський : Абетка. – 2001.

3. Рекомендації по вирощуванню, збиранню і післязбиральній обробці тютюну в умовах Української РСР / Ю. А. Гулак, М. І. Сисак, І. М. Пащенко [та ін.]. – К. : Урожай, 1987. – 44 с.

4. Методики селекционной работы по табаку и махорке / [В. Н. Космодемянский, Е. Н. Псарева, А. П. Гребенкин, А. С. Якову, В. И. Власов, Т. З. Иванова, Э. В. Рубан]; под ред. А. П. Гребенкина. – Краснодар, 1974. – 78 с.

5. Наукові звіти лабораторії селекції, насінництва та захисту рослин Української дослідної станції тютюнництва, 2005–2011 рр.

6. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – Москва: Колос, 1968. – 333 с.Copyright (c) 2015 А. А. Юречко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)