DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2013.42021

Темпи вологовіддачі зерна кукурудзи при достиганні гібридів різних груп стиглості

С. С. Китайова, С. Г. Понуренко, Л. М. Чернобай, І. Б. Деркач

Анотація


Авторами була розглянута вологовіддача зерна гібридів кукурудзи харківської селекції різних груп стиглості та виділено п’ять гібридів, стабільно кращих за стандарти за рівнем збиральної вологості зерна на фоні встановлення загальногрупових закономірностей вологовіддачі зерном при достиганні, зумовлених різними темпами перебігу цього процесу і наявністю чітко виражених генотипових відмінностей опосередкованих впливом середовища в кожній з досліджених груп стиглості. 


Ключові слова


Кукурудза; гібрид; група стиглості; вологовіддача зерна; темпи вологовіддачі зерна

Повний текст:

PDF

Посилання


Orlianskyi NA, Orlianska NA, Zubko DG. 2005. Breeding maize on adaptability and compacting of crops. Kukuruza i sorgo 5:2–4.

Dziubetskyi BV. 2001. Breeding maize. In: Dziubetskyi BV, Cherchel VYu, Antoniuk SP. Genetics and breeding in Ukraine, at the border of millenniums. Logos. p. 571–589.

Georgiev T. 1980. Impact of energy issues on the breeding of maize. Intern agric jour 3:3–9.

Mustiatsa SI. 1993. Dynamics of moisture grain. Kukuruza i sorgo 5:15–17.

Guidelines for field and laboratory study of maize genetic resources. Kharkiv. 29 p.

Chistiakov SN, Suprunov AI, Laskin RV. 2012. Study of the dynamics of moisture-lossing grain lines and hybrids of maize when it is maturation. Sci jour of the Kuban State Agrar Univer 84(10):1–12.

Ignatiev AS, Krivosheev GYa. 2011. The intensity of the moisture-lossing grain during maturation of inbred lines for middle-ripe maturity of maize. Zernovoe khoziaystvo Rossii 1(13):23–28.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Орлянский Н. А. Селекция кукурузы на адаптивность и загущение посевов / Н. А. Орлянский, Н. А.Орлянская, Д. Г. Зубко // Кукуруза и сорго. – 2005. – № 5. – С. 2-4. 

Дзюбецький Б. В. Селекція кукурудзи/ Б. В. Дзюбецький, В. Ю.Черчель, С. П. Антонюк // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть: У 4 Т. - К.: Логос, 2001. - С. 571-589.

Георгиев Т. Влияние энегретических проблем на селекцию кукурузы / Т. Георгиев // Международных с.-х. журнал. – 1980. – № 3. – С. 3-9.

Мустяца С. И. Динамика влажности зерна / С. И. Мустяца // Кукуруза и сорго. – 1993. - № 5. – с. 15–17.

Методичні рекомендації польового та лабораторного вивчення генетичних ресурсів кукурудзи. – Харків. – 1993. – 29 с.

Чистяков С. Н. Изучение динамики влагоотдачи зерном у линий и гибридов кукурузы при его созревании / С. Н. Чистяков А. И. Супрунов, Р. В. Ласкин // Научный журнал КубГАУ. – 2012. – № 84 (10). – С. 1–12.

Игнатьев А. С. Интенсивность влагоотдачи зерна при созревании у среднеспелых самоопыленных линий кукурузы / А. С. Игнатьев, Г. Я. Кривошеев // Зерновое хозяйство России – 2011. – № 1 (13). – С. 23-28.Copyright (c) 2015 С. С. Китайова, С. Г. Понуренко, Л. М. Чернобай, І. Б. Деркач

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)