DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2013.42025

Зміна ознак волокнистості конопель під впливом самозапилення

С. В. Міщенко

Анотація


У статті подано результати досліджень впливу крайньої форми інбридингу (самозапилення) на зміну селекційних ознак волокнистості конопель. Зроблено оцінку І1–І4 сортів Глухівські 58 та Золотоніські 15 за масою стебла, масою волокна і вмістом волокна. Встановлено ступінь прояву депресії. Аналіз самозапилених ліній конопель за ознаками волокнистості дозволяє виділяти цінний матеріал для селекції.


Ключові слова


Коноплі; самозапилена лінія; інбредна депресія; маса стебла; маса волокна; вміст волокна; селекція

Повний текст:

PDF

Посилання


Shevtsov IA. 1983. Application of inbreeding in plants. Kiev: Naukova Dumka.

Bόcsa I. 1998. Genetic Improvement: Conventional Approaches. In: Ranalli P. (ed.) Advances in Hemp Research. The Haworth Press. Inc. New York–London.

Mishchenko SV, Laiko IM, Vyrovets VG. 2012. Urgent directions of research of inbreeding influence over the change of biological and breeding signs of monoecious hemp. Actual problems of development of industrial and medicinal crops. Sumy: Korpunkt р. 6–12.

Tran Van Lai. 1985. Effect of inbreeding on some major characteristics of hemp. Acta Agron. Acad. Sci. Hung. 34 : 77–84.

Gorshkova L. 2008. Cannabis. Glukhiv:RVV GDPY

Dospekhov BA. 1973. Methods of field research. Moskva:Kolos.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Шевцов И. А. Использование инбридинга у растений / И. А. Шевцов. – К. : Наукова думка, 1983. – 272 с.

Bόcsa I. Genetic Improvement: Conventional Approaches / I. Bόcsa // Advances in Hemp Research / editor P. Ranalli. – New York–London : The Haworth Press, Inc, 1998. – P. 153–185.

Міщенко С. В. Актуальні напрями дослідження впливу інбридингу на зміну біологічних і селекційних ознак однодомних конопель / С. В. Міщенко, І. М. Лайко, В. Г. Вировець // Актуальні питання розвитку технічних та лікарських культур : наук.-практ.

конф. молодих вчених, 6–8 грудн. 2011 р. – Суми : Корпункт, 2012. – С. 6–12.

Tran Van Lai. Effect of inbreeding on some major characteristics of hemp / Tran Van Lai // Acta Agron. Acad. Sci. Hung. – 1985. – V. 34. – P. 77–84.

Горшкова Л. М. Каннабіс : [монографія] / Л. М. Горшкова. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2008. – Ч. ІІ. – 152 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта : [учебн. для студ. агроном. спец. с.-х. вузов] / Б. А. Доспехов. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Колос, 1973. – 336 с. – (Учебники и учебн. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений).Copyright (c) 2015 С. В. Міщенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)