DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2013.42026

Аеродинамічне сепарування та його вплив на якість насіння гібридів кукурудзи

М. Я. Кирпа, О. О. Рослик, О. О. Рослик, С. О. Скотар, С. О. Скотар

Анотація


Установлено особливості процесу аеродинамічного сепарування насіння гібридів кукурудзи з метою сортування – калібрування і отримання посівних фракцій. Виявлено нестабільний характер зерносепарації та формування фракцій насіння, неоднакових за якістю. Виходячи з отриманих результатів, рекомендовано здійснювати аеродинамічне сепарування насіння гібридів кукурудзи лише у режим їх очищення.


Ключові слова


Сепарування аеродинамічне; фракція; фізико – механічні властивості; схожість; насіння кукурудзи

Повний текст:

PDF

Посилання


Separating Machines Almaz. Available from http://www. info@agrotech.lg.ua.

Kirpa MYa, Skotar SO. 2012. Air separation of corn seeds and methods of determination of its parameters. Selektsia i nasinnitstvo 101:239–246.

Dobrokhotov VN. 1940. Seed studies and control-seed industry. Moskva : Selkhozizdat, p. 198.

Vorontsov OS. 1974. Elevator industry, grain drying and and cleaning. Moskva : Kolos, p. 432.

Fadeev KV. 2012. Seed selection: Myths and reality. Nasinnitstvo 2:16–19

Kupreev PF, Meltser YaD, Shibeko LN, Tsirina AP, Savukha VN. 1984. Results of studies of air separation of legume seeds. Improvement of post-harvest treatment and storage of grain at collective and state farms. Moskva: 10:45–48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Сепарирующие машины « Алмаз » / http://www. info@agrotech.lg.ua.

Кирпа М. Я. Повітряне сепарування насіння кукурудзи та методика визначення його параметрів / М. Я. Кирпа, С. О. Скотар // Селекція і насінництво. – 2012 – № 101. – С. 239 – 246.

Доброхотов В. Н. Семеноведение и контрольно – семенное дело / В. Н. Доброхотов. – М. : Сельхозиздат, 1940. – 198 с.

Воронцов О. С. Элеваторная промышленность, зерносушение и зерноочистка / О. С. Воронцов. – М. : Колос, 1974. – 432 с.

Фадеев Л. В. Отбор семян : мифы и реальность / Л. В. Фадеев // Насіннництво. – 2012. – № 2. – С. 16 – 19.

Результаты исследования процесса пневмосепарации семян бобовых культур / [П. Ф. Купреев, Я. Д. Мельцер, Л. Н. Шибеко, А. П. Цирина, В. Н. Савуха] // Совершенствование послеуборочной обработки и хранения зерна в колхозах и совхозах, сборник научных трудов – М. : 1984. –№ 10. – С . 45 – 48.Copyright (c) 2015 М. Я. Кирпа, О. О. Рослик, О. О. Рослик, С. О. Скотар, С. О. Скотар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)