DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2014.42074

Урожайність та біохімічні якості насіння селекційного матеріалу сої

С. С. Рябуха, П. В. Чернишенко, О. О. Посилаєва, Л. Г. Серикова

Анотація


Наведено результати оцінки селекційних ліній сої за показниками урожайності та вмістом білку та олії в насінні. Виділено селекційно цінні лінії зі стабільно високим рівнем урожайності і вмістом білку в насінні. Встановлено, що усі досліджувані лінії за вмістом олії в насінні були на рівні стандарту сорту Діона.


Ключові слова


Соя; лінія; урожайність; білок; олія; насіння; вихідний матеріал

Повний текст:

PDF

Посилання


Babich AO. 1998. Soy for health and life on planet Earth. Agrarana nauka. 272 p.

Babich AO. 1993. Modern production and use of soybean. Kyiv: Urozhai. 432 p.

Gulyaev GV. 1980. Breeding and seed production of field crops with the basics of genetics. Moskva: Kolos. 375 p.

Leshenko AK. 1985. Breeding, seed production of soybean. Kyiv: Urozhai. 120 p.

Leshenko AK. 1977. Soybean. Kyiv: Urozhai. 104 p.

Miakushko YuP, Baranov VF. 1984. Soybean. In: Vsesouz. Acad. s.-kh. Nauk imeni Lenina, ed. Moskva: Kolos. 332 p.

Yenken VB. 1959. Soybean. Moskva: Selkhozgiz. 624 p.

2001. Methodology of state quality testing crops. Kyiv. 68 p.

Krupskii NG, Polupan NI, editors. 1979. Atlas of soils of Ukrainian SSR. In: Kyiv: Urozhai. 160 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бабич А. О. Соя для здоров’я і життя на планеті Земля / А. О. Бабич – К. : Аграрна наука, 1998. – 272 с.

2. Бабич А. О. Сучасне виробництво і використання сої / А. О. Бабич. – К. : Урожай, 1993. – 432 с.

3. Гуляев Г. В. Селекция и семеноводство полевых культур с основами генетики / Г. В. Гуляев, А. П. Дубинин [по спец. «Агрономия»]. − 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Колос, 1980. – 375 с.

4. Лещенко А. К. Селекция, семеноведение и семеноводство сои / А. К. Лещенко, В. Г. Михайлов, В. И. Сичкарь. – К : Урожай, 1985. – 120 с.

5. Лещенко А. К. Соя / А. К. Лещенко, А. А. Бабич . – К. : Урожай, 1977. – 104 с.

6. Соя / под ред. доктора с.-х. наук Ю. П. Мякушко; кандидата с.-х. наук В. Ф. Баранова / Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина. – М. : Колос, 1984. – 332 с.

7. Енкен В. Б. Соя / В. Б. Енкен – М. : Сельхозгиз, 1959. – 624 с.

8. Методика Державного сортовипробування сільськогосподарських культур. – К. :, 2001.– 68 с.

9. Атлас почв Украинской ССР / под ред. Н. Г. Крупского, Н. И. Полупана.– К. : Урожай, 1979. – 160 с.Copyright (c) 2015 С. С. Рябуха, П. В. Чернишенко, О. О. Посилаєва, Л. Г. Серикова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)