DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2014.42096

Екологічна стабільність сортів ячменю ярого за елементами продуктивності та створення на цій основі цінного вихідного матеріалу

О. Є. Важеніна

Анотація


У 2004–2013 рр. проведено дослідження адаптивної здатності та пластичності сортів ячменю ярого (2004–2006 рр.) та їх впливу на ефективність доборів ліній гібридів (2007–2013 рр.). Згідно екологічної оцінки за нижчими рангами генотипового ефекту (фактично за загальною адаптивною здатністю), коефіцієнту регресії (ступеня пластичності) та екологічної стабільності (за меншою сумою їх рангового рівня) визначено відносну практичну цінність 26 сортів ячменю ярого за окремими ознаками. За оцінками на етапах селекційного процесу виділено високоврожайні лінії, одержані в результаті схрещування цих сортів. Цінні лінії створено з використанням, в основному, сортів з екологічною значимістю (стабільністю) окремих ознак структури продуктивності. Лінію 08-73 передано до Державного сортовипробування з 2013 р. як сорт Мальовничий.


Ключові слова


Ячмінь ярий; сорт; рангова екологічна оцінка; генотиповий ефект; коефіцієнт регресії; екологічна стабільність; лінія; урожайність

Повний текст:

PDF

Посилання


Pakudin VZ. The parameters for assessing the ecological plasticity of sorts. In: Theory of selection in populations of plants. Novosibirsk: Nauka. 1976. P. 178.

Pakudin VZ, Lopatina LM. Methods for assessing the ecological plasticity of crop varieties. In: Results of works on maize breeding and genetics. Krasnodar; 1979. P. 113.

Khotileva LV, Tarutina LA. Interaction of genotype and environment. Мinsk: Nauka I tekhnika. 1982. 109 p.

Wricke G. Uber eine Methode zur Erfassung der Okologischen Streubreite in Feldversuchen. Pflanzenzuchtung. 1962; 47(1):92.

Eberhart SA, Russell WA. Stability parameters for comparing varieties. Crop. Sci. 1966; 6(1):36.

Tai GCC. Genotypic stability analysis and its applikcation to potato regional trials. Crop. Sci. 1971; 11(2):184.

Kozachenko MR, Sviatchenko SI, Solonechniy PM, Vasko NI. Ecological plasticity and varìansa stability of the main signs of performance plants barley spring. Visnik of Kharkiv National Agrarian University nd. a V. V. Dokuchaiev. 2011; 10'11:103-114.

Guriev BP, Litun PP, Gurieva IA. Гурьев Б. П. Methodical recommendations on ecological variety testing corn. Kharkiv: Ukrainian SRI of Plant Production, selection and genetics nd. a V. Ya. Yuriev. 1981. 31 p.

Kozachenko MR, Zaika OV, Vasko NI. Features modern varieties of spring barley by combining ability in F1 and F2 topkrosnih hybrids and their ecological stability. Zroshuvane zemlerobstvo. 2008; 50:149–163.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пакудин В. З. Параметры оценки экологической пластичности сортов / В. З. Пакудин // Теория отбора в популяциях растений. – Новосибирск: Наука, 1976. – С. 178.

2. Пакудин В. З. Методы оценки экологической пластичности сортов сельскохозяйственных культур / В. З. Пакудин, Л. М. Лопатина // Итоги работ по селекции и генетике кукурузы. – Краснодар, 1979. – С. 113.

3. Хотылева Л. В. Взаимодействие генотипа и среды // Л. В. Хотылева, Л. А. Тарутина. – Минск: Наука и техника, 1982. – 109 с.

4. Wricke G. Uber eine Methode zur Erfassung der Okologischen Streubreite in Feldversuchen / G. Wricke // Z. Pflanzenzuchtung, 1962. – B. 47, № 1. – S. 92.

5. Eberhart S. A. Stability parameters for comparing varieties / S. A. Eberhart, W. A. Russell // Crop. Sci. – 1966. – V. 6, № 1. – P. 36.

6. Tai G. C. C. Genotypic stability analysis and its applikcation to potato regional trials / G. C. C. Tai // Crop. Sci. – 1971. – V. 11, № 2. – P. 184.

7. Козаченко М. Р. Екологічна пластичність і варіанса стабільності основних ознак продуктивності рослин ячменю ярого / М. Р. Козаченко, С. І. Святченко, П. М. Солонечний, Н. І. Васько // Вісник ХНАУ: Серія рослинництво, селекція та насінництво, плодоовочівництво і зберігання. 2011. – № 10'11. – С. 103-114.

8. Гурьев Б. П. Методические рекомендации по экологическому сортоиспытанию кукурузы / Б. П. Гурьев, П. П. Литун, И. А. Гурьева. – Х.:УНИИРСИГ, 1981. – 31 с.

9. Козаченко М. Р. Особливості сучасних сортів ярого ячменю за комбінаційною здатністью в F1 і F2 топкросних гібридів та їх екологічною стабільністю /
М. Р. Козаченко, О. В. Заїка, Н. І. Васько // Зрошуване землеробство. 2008. – Вип. 50 – С. 149 – 163.Copyright (c) 2015 О. Є. Важеніна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)