DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2014.42102

Нові форми ячменю ярого, створені методом гібридизації

М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, П. М. Солонечний, О. Г. Наумов

Анотація


В Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН шляхом гібридизації одержаних із Національного центру генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ) колекційних зразків, які належать до рідкісних різновидів, було створено ряд гібридних ліній. Серед них деякі належали до інших, ніж у вихідних батьківських форм, різновидів, а саме: при схрещуванні nutans / nudum // inerme одержали різновид duplialbum;  horsfordianum / pallidum (medicum, coeleste)angustіspicatum; horsfordianum / nutans sinicum. Інші лінії серед створених відносилися до невідомих досі різновидів. Це лінії фуркатного ячменю ярого з фурками не тільки на квіткових, а і на колоскових лусках (дрібніших, ніж на квіткових, або одного розміру), з 4–5 колосками на уступі стрижня замість звичайних трьох. Запропоновано назви для нових різновидів.

Нові лінії представляють інтерес як колекційний матеріал для генетичних досліджень, в селекції – як джерела скоростиглості. 


Ключові слова


Ячмінь ярий; гібридизація; різновид; колекція; селекція; фурка; генетичне різноманіття

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasko NI. Breeding spring barley by using samples of rare varieties. Plant genetic resources. 2007; 4:102–109.

Kozachenko MR, Vasko NI, Solonechnii PM, Naumov OG, Markova TYu, Matvyets VG, Sheliakina TA. Breeding value of spring barley collection specimens and mutant forms as sources of valuable traits. Plant genetic resources. 2010; 8:114−125.

Solonechnii PM, Kozachenko MR, Vasko NI. Widening of spring barley genetic diversity as result of recombinations of various varietal and quantitative traits. Plant genetic resources. 2011; 9:138–147.

Barabachi D, Francia E, Tondelli A, Gianinetti A, Stanca AM, Pecchioni N. Effect of the nud gene on grain yield in barley. Czech J. Plant Breeding. 2012; 48(1):10–22.

Ryabchun VK. System of plant genetic resources of Ukraine. Plant genetic resources. 2004; 1:8–15.

Bibik OV, Ryabchun VK, Boguslavskii RL, Rozhkov RV, Subota GM, Iliychov OG, Shubenko NP, Sotnikov VV, Pozdniakov VV, Bondus SI. Formation and management of barley national collection in Ukraine. Plant genetic resources. 2004; 1:79–87.

Kirian MV, Iliychov OG. Spring barley collection of the Ustimovka Experimental Station of Plant Growing – a sourse of economic traits in breeding. Plant genetic resources. 2010; 8:126–133.

Rigin BV, Gaievskaia EI. Identification plant gene pool and breeding. Sankt-Peterburg : Pub. of the All-Russian Research Institute of Plant Breeding nd. a N. I. Vavilov; 2005. 896 p.

Lukyanova MV, Trofimovskaia AYa, Gudkova GN, Terentyeva IA, Yarosh NP. Barley. In: Kobylyanskii VD, Lukyanova MV, editors, Krivchenko VI, general editorship. Flora of cultivated plants. Leningrad, Leningrad branch : Agropromizdat; 1990. 424 p.

State Register of plant varieties suitable for dissemination in Ukraine in 2013 [extract]: official addition. Кiyv : State service on right protection for plant varieties; 2013. 240 p.

Kuczyśka A, Surma M, Kaczmarek Z, Adamski T. Relationship between phenotypic and genetic diversity of parental genotypes and the frequency of transgression effects in barley (Hordeum vulgare L.). Plant Breeding. 2007; 126(4):361.

Kozachenko MR, Solonechnii PM, Vasko NI. Breeding and genetic peculiarities of spring barley varietal forms. Selektsia I nasinnitstvo. 2010; 98:53–67.

Vesna SV, Vasko NI, Sheliakina TA. Collection of naked barley as a source material for breeding and expansion of its genepool. Plant genetic resources. 2006; 3:68–73.

Siukov VV. Selection methods of parental pairs for hybridization in self-pollinated plants. Samara: NTC. 2007. 84 p.

Kyts SA, Rodina NA. Using the global gene pool of the All-Russian Research Institute of Plant Breeding nd. a N.I. Vavilov in breeding of barley varieties adapted to conditions of the North-East. Agrarnaia nauka Evro-Severo-Vostoka. 2007; 9:5–9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Васько Н. І. Селекція ярого ячменю з використанням зразків рідкісних різновидностей / Н. І. Васько. – Генетичні ресурси рослин. – 2007. − № 4. – С. 102–109.

2. Селекційне значення колекційних зразків та мутантних форм ячменю ярого як джерел цінних ознак / [М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, П. М. Солонечний, О. Г. Наумов,
Т. Ю. Маркова, В. Г. Матвієць, Т. А. Шелякіна] // Генетичні ресурси рослин. – 2010. −
№ 8. – С. 114−125.

3. Солонечний П. М. Розширення генетичного різноманіття ячменю ярого в результаті рекомбінації різновиднісних і кількісних ознак / П. М. Солонечний, М. Р. Козаченко,
Н. І. Васько // Генетичні ресурси рослин. – 2011. – № 9. – С. 138–147.

4. Effect of the nud Gene on Grain Yield in Barley / [D. Barabachi, E. Francia, A. Tondelli,
A. Gianinetti, A. M. Stanca, N. Pecchioni] // Czech J. Plant Breeding, 2012. – № 48 (1). – P. 10–22.

5. Рябчун В. К. Система генетичних ресурсів рослин України / В. К. Рябчун // Генетичні ресурси рослин, 2004. – № 1. – С. 8–15.

6. Формування та ведення національної колекції ячменю в Україні / [О. В. Бібік,
В. К. Рябчун, Р. Л. Богуславський, Р. В. Рожков, Г. М. Субота та ін.] // Генетичні ресурси рослин, 2004. – № 1. – С. 79–87.

7. Кір’ян М. В. Колекція ярого ячменю Устимівської дослідної станції рослинництва – джерело господарсько цінних ознак в селекції / М. В. Кір’ян, О. Г. Ільїчов // Генетичні ресурси рослин, 2010. – № 8. – C. 126–133.

8. Ригин Б. В. Идентификационный генофонд растений и селекция / Б. В. Ригин,
Е. И. Гаевская // СПб : Изд-во ВИР, 2005. – 896 с.

9. Культурная флора СССР / Под руковод. В. И. Кривченко // Том ІІ. – Ч. 2. Ячмень. – Л., ЛО : ВО «Агропромиздат», – 1990. – 424 с.

10. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні в 2013 р. – К.: 2013. – 240 с.

11. Relationship between phenotypic and genetic diversity of parental genotypes and the frequency of transgression effects in barley (Hordeum vulgare L.) / [A. Kuczyśka, M. Surma,
Z. Kaczmarek, T. Adamski] // Plant Breeding, 2007. – T. 126. – № 4. – P. 361.

12. Козаченко М. Р. Селекційно-генетичні особливості різновидностних форм ячменю ярого / М. Р. Козаченко, П. М. Солонечний, Н. І. Васько // Селекція і насінництво. – 2010. − Вип. 98. – С. 53–67.

13. Весна С. В. Колекція голозерного ячменю як джерело вихідного матеріалу для селекції та розширення його генофонду / С. В. Весна, Н. І. Васько, Т. А. Шелякіна // Генетичні ресурси рослин. – 2006. – № 3. – С. 68–73.

14. Сюков В. В. Методы подбора родительских пар для гибридизации у самоопыляющихся растений / В. В. Сюков // Самара : НТЦ, 2007. – 84 с.

15. Куц С. А. Использование мирового генофонда ВНИИР им. Н. И. Вавилова в селекции сортов ячменя, адаптированных к условиям Северо-Востока / С. А. Куц, Н. А. Родина // Аграрная наука Евро-Северо-Востока, 2007. – № 9. – С. 5–9.Copyright (c) 2015 М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, П. М. Солонечний, О. Г. Наумов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)