DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2014.42114

Кореляція між ознаками продуктивності різних за походженням форм багаторічних трав родини тонконогих (Poaceae Barng.)

Г. С. Коник, Л. З. Байструк-Глодан, М. М. Хом’як, Р. Є. Іванців

Анотація


Установлено кореляційні зв’язки між окремими морфо-біологічними властивостями і господарсько цінними ознаками зразків грястиці збірної, пажитниці пасовищної, костриці  червоної, тимофіївки лучної. Виділено окремі факторіальні ознаки, які найбільш тісно корелюють з результуючими ознаками і на які слід звернути увагу при доборі рослин


Ключові слова


Грястиця збірна; пажитниця пасовищна; тимофіївка лучна; костриця червона; ознака; кореляція; зразок

Повний текст:

PDF

Посилання


Hessayon DG. Everything about the lawn. Мoskva: Kladez-Books; 2004. 128 p.

Tsvelev NN. Cereals of the USSR. Leningrad: Nauka; 1976. P 382–418.

Herbieh F. Flora of the Bukovina. T. VI. Liepzig; 1859. 460 p.

Vasilkivskii SP, Vlasenko VA. Expansion of genetic diversity of source material for breeding cereals. Scientific and technical bulletin of the Mironovka Institute of Wheat. 2002; 2:12–17.

Panchenko IA et al. Peculiarities of correlative relationships between traits of grain quality and ear productivity in original parental forms and interspecies winter wheat hybrids. Selektsia I nasinnitstvo. 2006; 93:214–228

Kanapeckas J, Stukonis V. Development of the new varieties for lawns. Proceeding of the International Scientific Conference of the Lithuanian Institute of Agriculture. Plant breeding: scientific and practical aspects; 2007 July 3–5; Lithuania. Akademija Dotnuva; 2007. P. 73–75.

Kanapeckas J, Lemeziene N, Stukonis V. Selection of wild ecotypes for forage and turf grass breeding. Proceeding of Scientific Conference Plant breeding and seed science; 2005 July 20–23; Estonia. Jogeva; 2005. 9:185–190.

Konstantinova AM et al. Methods of breeding of perennial grasses. V.R. Williams All-Union Fodder Research Institute. Мoskva; 1969. 110 p..

Volf VG. Statistical processing of experimental data. Мoskva : Kolos; 1966. 236 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Хессайон Д. Г. Все о газоне / Д. Г. Хессайон. – М.: Кладезь-Букс, 2004. – 128 с.

Цвелев Н. Н. Злаки СССР / Н. Н. Цвелев. – Л.: Наука, 1976. – С. 382–418.

Herbieh F. Flora der Bukovina / F. Herbieh. – Liepzig, 1859. – T. VI. –  460 s.

Васильківський С. П. Розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу в селекції зернових культур / С. П. Васильківський, В. А. Власенко // Науково-технічний бюллетень Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла. – Київ: Аграрна наука, 2002. – Вип. 2. – С. 12–17.

Особливості кореляційних взаємозв’язків між ознаками якості зерна та продуктивністю колосу у вихідних батьківських форм і міжвидових гібридів озимої пшениці / І. А. Панченко [та ін.] //  Селекція і насінництво. – 2006. - Вип. 93. - С. 214-228.

Kanapeckas J.  Development of the new varieties for lawns / J. Kanapeckas, V. Stukonis // Materials of the International Scientific Conference of the Lithuanian Institute of Agriculture, Lithuania, 3–5 July, 2007. Plant breeding: scientific and practical aspects,

Akademija, Dotnuva. – 2007. – P. 73–75.

Kanapeckas J. Selection of wild ecotypes for forage and turf grass breeding / J. Kanapeckas, N. Lemeziene, V. Stukonis // Plant breeding and seed science (20-23 July, 2005, Jogeva, Estonia). – 2005. – V. 9. – P. 185–190.

Методика селекции многолетних трав / ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса; [А. М. Константинова и др.]. - М.: [б. и.], 1969. - С. 110.                  

Вольф В. Г. Статистическая обработка опытных данных / В. Г. Вольф. – М. : Колос, 1966. – 236 с.  Copyright (c) 2015 Г. С. Коник, Л. З. Байструк-Глодан, М. М. Хом’як, Р. Є. Іванців

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)