DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2013.54064

Гомеостатичність та селекційна цінність сучасних сортів ячменю ярого

П. М. Солонечний

Анотація


У статті наведено результати оцінки гомеостатичності та селекційної цінності 20 сучасних сортів ячменю ярого різного генетичного та географічного походження та семи нових сортів селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН в умовах східної частини Лісостепу України в 2010-2012 рр. Показано ефективність оцінки адаптивного потенціалу генотипу за рівнем гомеостатичності та селекційної цінності. Виділено сорти Взірець, Інклюзив, Доказ, Командор та Модерн як цінний вихідний матеріал для селекції ячменю ярого. Показано перевагу сортів, створених в даній ґрунтово-кліматичній зоні, над сортами зарубіжної селекції.


Ключові слова


Ячмінь ярий; сорт; урожайність; екологічна адаптивність; гомеостатичність; селекційна цінність; стабільність; пластичність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Опалко А. І. Селекція плодових і овочевих культур: навч. посіб. : Ч. 1.: Загальні основи селекції городніх рослин / За ред. А. І. Опалка. – Умань: НДП «Софіївка» НАН України, 2012. – 340 с.

2. Зимо- и морозостойкость современных сортов озимой пшеницы / 
В. В. Моргун, В.Ф. Логвиненко, Л. И. Улич [и др.] // Физиология и биохимия культурных растений. – 2000. – Т.32, №4 (186). – С. 255– 260.

3. Корчинский А. А. Селекционно-генетические принципы моделиро­вания сортов пшеницы и ячменя на адаптивность к агроэкологическим условиям выращивания и технологиям возделывания / А. А. Корчинский, А. А. Линчевский, А. П. Орлюк // Наукові розробки і реалізація потенціалу сільськогосподарських культур. – К. : Аграрна думка, 1999. – С. 148–154.

4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. 5-е изд., доп. и перероб. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

5. Хангильдин В. В. О принципах моделирования сортов интенсивного типа / В. В. Хангильдин // Генетика количественных признаков сельскохозяйственных растений. – М., Наука. – 1978.

6. Хангильдин В. В. Гомеостатичность и адаптивность сортов озимой пшеницы / В. В. Хангильдин, Н. А. Литвиненко // Науч.-техн. бюл. ВСГИ. – Одесса, 1981. – Вып. 39. – С. 8-14.

7. Eberhart S. A. Stability parameters for comparing varieties / S. A. Eberhart,  W. A. Russel // Crop. Sci., 1966.– Vol. 6. – № 1. – Р. 36–40.Copyright (c) 2015 П. М. Солонечний

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)