DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2013.54075

Вплив зміни клімату на особливості морфологічного аналізу при оцінці стану перезимівлі пшениці м΄якої озимої

О. М. Кучеренко, Л. О. Хоменко, Г. М. Ковалишина, В. С. Кочмарський

Анотація


В умовах зміни клімату восени 2010-2012 рр. у пшениці м’якої озимої за оптимальних строків сівби відмічено прискорення розвитку рослин на І і ІІ етапі органогенезу в середньому на 3-5 днів.

За роки досліджень виділено 2012 рік з аномально теплим осіннім періодом, коли довжина конуса наростання рослин сорту Подолянка за всіх строків сівби знаходилась в межах 0,43-0,30 мм, з якою пшениця озима зазвичай виходила б після перезимівлі. Довготривала, м’яка з частими відлигами зима 2012/13 р. призвела до збільшення приросту конусу наростання на 0,43-0,21 мм і рослини за строків сівби 15 і 25 вересня вийшли із зими вже на ІІІ етапі органогенезу.

У зв’язку зі змінами клімату і різною реакцією генотипів на підвищений температурний режим в осінньо-зимовий період слід звернути особливу увагу на строки сівби сортів пшениці м’якої озимої. Метод біологічного контролю озимих зернових культур можна використовувати при вивченні різних агротехнічних прийомів з метою виявлення оптимальних, а також для своєчасного проведення планомірних заходів під час формування елементів урожайності озимих культур.


Ключові слова


Конус наростання; пшениця м’яка озима; зимостійкість; морфологічний аналіз; період; стан; сорт

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Прокопенко А. Якщо взимку не буде екстремальних погодних умов, то цьогорічний врожай збіжжя перевершить торішній / А. Прокопенко // Зерно і хліб. – 2013.– № 1. – С. 6-8.

2. Рудник-Іващенко О. І. Особливості вирощування озимих культур за умов змін клімату / О. І. Рудник-Іващенко // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2012. – № 2. – С. 8-10.

3. Гаврилов С. В. Визначення життєздатності та прогноз перезимівлі озимих колосових культур / С. В. Гаврилов, П. О. Феоктістов, О. І. Нагуляк // Посібник українського хлібороба. – 2012. – Т.2. – С. 66-67.

4. Куперман Ф. М. Морфофизиология  растений / Ф. М. Куперман. – М.: Высшая школа, 1977. – С. 43-71.

5. Куперман Ф. М. Методические указания по определению состояния озимых в осенне-  зимне-весенний период по конусу нарастания / Ф. М. Куперман, В. Н. Моисейчик. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – С. 28-69.

6. Розробити систему для оцінки елементів зимостійкості озимої пшениці. Визначити яровизаційний період зразків пшениці озимої на метаболічних фонах: Звіт про НДР (проміжний). / МІП імені В. М. Ремесла. – № ДР 0111U002741. – Миронівка, 2006. – 22 с.

7. ДСТУ 4749:2007 Пшениця озима. Метод визначення морозостійкості сортів. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 8 с.

8. Куперман Ф. М. Методические указания по определению потенциальной и реальной продуктивности пшеницы / Ф. М. Куперман, В. В. Мурашов, Л. В. Ананьева. – М, 1978. – С. 6-7.

9. Методические рекомендации по использованию морфофизиологического метода для оценки зимостойкости и устойчивости к оттепелям озимых культур / отв. ред. И. И. Василенко. – М., 1989. – 27 с.

10. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351с.

11. Агрометеорологический бюллетень многолетних данных по Мироновскому району Киевской области / под ред. Н. П. Скрипника. – К.: УКР УГКС, 1985. – 215 с.

12. Физиология сельскохозяйственных растений / отв. ред. П. А. Генкель. – Изд. Московского унив., 1969. – Вып. 18. – С. 60-69.

13. Куперман Ф. М. О некоторых особенностях формирования и роста конусов нарастания у озимой пшеницы Мироновская 808 в зимне-весенний период / Ф. М. Куперман // Бюл. Мироновского НИИССП. – М.: Колос, 1974. –Вып.5. – С. 30-35.

14. Селекция и сортовая агротехника пшеницы интенсивного типа / [Ремесло В. Н., Куперман Ф. М., Животков Л. А. и др.]. – М.: Колос, 1982. – С. 113-167.Copyright (c) 2015 О. М. Кучеренко, Л. О. Хоменко, Г. М. Ковалишина, В. С. Кочмарський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)