DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2013.54090

Характер успадкування ознак насіннєвої продуктивності в F1 – F3 гібридів тимофіївки лучної

Г. С. Коник, Л. З. Байструк-Глодан

Анотація


У роботі викладено результати вивчення характеру успадкування елементів насіннєвої продуктивності F1 – F3 гібридів тимофіївки лучної та обґрунтовано можливість ефективних доборів генотипово цінних рослин за їх фенотипом.


Ключові слова


Тимофіївка лучна; гібридизація; успадкування; селекція; продуктивність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гужов Ю. Л. Селекция и семеноводство культурных растений / Ю. Л. Гужов, А. Фукс, П. Валичекю. – М. : Агропромиздат, 1991. – 436 с.

2. Дегтярьова Н. І. Генетичний аналіз / Н. І. Дегтярьова // Лабораторний і польовий практикум з генетики. – К. : Вища школа, 1973. – С. 190 – 194.

3. Методика селекции многолетних трав / [А. М. Константинова, П. А. Вощинин, А. С. Новоселова, Г. Ф. Кулешов ]. - М.: ВНИИ кормов, 1969. -  С. 110.

4. Beil G. M. Inheritance of quantitative characters in grain sorgum  / G. M. Beil, R. E.  Atkins // Iowa State Journal. – 1965. - № 39. – P. 3.

5. Griffing B. Analysis of quantitative gene-action by constant parent regression and related techniques / Griffing B. – Genetics. – 1950. – V. 35. – P. 303 – 321.


Copyright (c) 2015 Г. С. Коник, Л. З. Байструк-Глодан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)