DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2013.54129

Урожайність сортів рису в різних умовах вирощування

М. А. Уханова, З. З. Педкевич, С. Г. Вожегов, Л. М. Цілинко

Анотація


Наведено результати урожайності сортів рису в різних умовах вирощування, показано коливання урожайності за роками. Проаналізовано результати структури урожаю сортів рису, які вирощувались в різних зонах рисосіяння. Вивчено якість сортів рису (2010-2012 рр.) в Інституті рису та виявлено за рядом ознак певні розбіжності.


Ключові слова


Рис; сорт; урожайність; продуктивність головної волоті; період вегетації рису; коефіцієнт кущіння

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ванцовський А. А. Культура рису на Україні / А. А. Ванцовський. – Херсон: Айлант. - 2004. – 172 с.

2. Кольцов С. А. Органическое вещество и агрофизическое состояние рисовых почв Крымского Присивашья / С. А. Кольцов. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ, 2010. – 176 с.

3. Технологія вирощування рису з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища в господарствах України / [В. В. Дудченко, М. М. Лісовий, Р. А. Вожегова, С. Г. Вожегов та ін.]. – Скадовськ.: АС, 2011. – 84 с.

4. Районування зони рисосіяння України / [В. В. Дудченко, М. Ф. Кропивко, Р. В. Морозов, О. І. Чекамова ]. – Херсон: Стар, 2009. – 95 с.

5. Краткий агроклиматический справочник Украины / под редакцией К. Г. Логвинова. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1976.

6. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А.. Доспехов. – Москва. Колос, 1973. – 336 с.

7. Створити і передати на державне сортовипробування сорти рису / Повний звіт про наукову – дослідну роботу Інституту рису НААН. – Скадовськ, 2010-2012 рр.Copyright (c) 2015 М. А. Уханова, З. З. Педкевич, С. Г. Вожегов, Л. М. Цілинко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)