DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2015.57337

Диференцююча здатність середовища як метод добору вихідного матеріалу в селекції ячменю ярого

В. В. Ващенко, А. А. Шевченко

Анотація


В умовах Степу України встановлено ефекти диференцюючої здатності середовища і параметри середовища при вивчені семи сортів ячменю ярого.

Мета і завдання досліджень. Визначити ефекти дифференцюючої здатності середовища, особливості параметрів середовищ за роками досліджень як фону для відбору за ознакою маса 1000 зерен.

Матеріал і методика. У роботі проаналізовано дані вивчення сортів ячменю ярого Прерія, Донецький 14, Партнер, Галактик, Гетьман, Фенікс, Адапт в умовах 2012-2014 рр.

Параметри адаптивної здатності, стабільності генотипів і середовища як фону для відбору за ознаками розраховували за методикою А. В. Кільчевського, Л. В. Хотильової, за програмою ППП "ОSGЕ" «EliteSystems gr.». Взаємодія генотипу і середовища, достовірність впливу окремих факторів на врожайність визначали методом дисперсійного аналізу.

Обговорення результатів. У 2012 -2014 роках було проведено випробування семи сортів ячменю ярого. В якості стандарту використовували сорт Прерія. Включено сорти Донецького інституту агропромислового виробництва (Донецький 14, Партнер), Селекційно-генетичного інституту (Прерія, Гетьман, Галактик, Адапт), Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва (Фенікс).

Вищу дифференціюючу здатність середовища (δ2ДССk) відзначено в 2012 р - 9,22. Коефіцієнт лінійності (lek) вказує на лінійний характер взаємодії середовища і ознаки маси 1000 зерен в 2012 р. Ефекти компенсації (Кek) (1,51) в 2013 р. вказують на аналізуючий ефект середовища як фону для добору.

Висновки. Використання дифференціюючої здатності дає можливість аналізувати середовища за їх впливом на сорти і характеризує їх як фони для добору сортів в якості вихідного матеріалу за ознакою маса 1000 зерен. У ході досліджень встановлено, що 2012 і 2013 рр. є аналізуючим фоном, а 2014 р. - стабілізуючим.


Ключові слова


ячмінь ярий; сорт; диференціююча здатність середовища; маса 1000 зерен

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Goncharenko AA. Comparative assessment of environmental sustainability varieties of crops. In: Achievements and prospects of breeding and technological support agribusiness in the area Nonblacksoil RF. Moscow: SIIAF ZRNZ, 2006. P. 25-29.

Dospekhov, BA. Methods of field experiments. Moscow: Kolos, 1979. 416 p.

Zhuchenko, AA. Adaptive plant industry. Chisinau: Shtiintsa, 1990. 431 p.

Kilchevsky AV, Khotyleva LV. Genotype and environment in plant breeding. Minsk: Nauka i tekhnika, 1989. 191 p.

Kilchevsky AV, Khotyleva LV. Ecological plant breeding. Minsk: Tekhnalogiya, 1997. 372 p.

Vashchenko VV, Shevchenko OO. Evaluation of spring barley lines on adaptability. Bulletin ІGP UAAS. 2010; 38:146-149.

Vashchenko VV. Evaluation of spring barley lines in breeding for adaptability. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo agrarnogo universytetu. 2001; 2:57–59.

Vashchenko VV. Genetic control of spring barley varieties. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo agrarnogo universytetu. 2009; 1:62-65.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гончаренко, А. А. Сравнительная оценка экологической устойчивости сортов зерновых культур [Текст]. Достижения и перспективы селекции и технологического обеспечения АПК в Нечерноземной зоне РФ / А. А. Гончаренко. – М.: НИИСХ ЦРНЗ, 2006. – С. 25 – 29.

2. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта [Текст] / Б. А. Доспехов. – М.: Колос, 1979. – 416 с.

3. Жученко, А. А. Адаптивное растениеводство [Текст] / А. А. Жученко. – Кишинев: Штиинца, 1990. – 431 с.

4. Кильчевский, А. В. Генотип и среда в селекции растений [Текст] / А. В. Кильчевский, Л. В. Хотылева. – Минск: Наука i тэхнiка, 1989. – 191 с.

5 Кильчевский, А. В. Экологическая селекция растений [Текст] / А. В. Кильчевский, Л. В. Хотылева. – Минск: Тэхналогiя, 1997. – 372 с.

6. Ващенко, В. В. Оцінки адаптивності сортів ячменю ярого за крупнозерністю [Текст] / В. В. Ващенко, О. О. Шевченко // Бюлетень ІЗГУААН. – 2010. – № 38. – С. 146–149.

7. Ващенко, В. В. Оценка линий ярового ячменя в селекции на адаптивность [Текст] / В. В. Ващенко // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2001. – № 2. – С. 57–59.

8. Ващенко, В. В. Генетический контроль сортов ярового ячменя [Текст] / В. В. Ващенко // Вісник ДДАУ. – 2009. – № 1. – С. 62–65.Copyright (c) 2015 В. В. Ващенко, А. А. Шевченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)