DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2015.57382

Особливості успадкування ознак статі у сортолінійних, лінійносортових та міжлінійних гібридів однодомних конопель

С. В. Міщенко

Анотація


З метою розширення генетичної основи вихідного селекційного матеріалу конопель доведено можливість створення стабільних за ознакою однодомності сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних гібридів, у яких ознаки статі зміщуються у бік жіночої. Селекційна цінність різних типів гібридів за співвідношенням статевих типів зростає у послідовності: сортолінійні, лінійносортові, міжлінійні. Статева структура є кращою у гібридів, створених шляхом схрещування середньоросійського і південного еколого-географічних типів. У F2 і F3 міжлінійних гібридів за умови індивідуального добору кількість однодомної фемінізованої матірки збільшується, порівняно з F1.


Ключові слова


коноплі; однодомність; самозапилена лінія; гібрид; стать; статевий тип; успадкування

Повний текст:

PDF

Посилання


Timonin MA, Senchenko GI, Sazhko MM et al. Hemp. Mosсow: Kolos; 1978. 287 р.

Migal ND. Genotypic sex determination of hemp. IV. Monoecious hemp. Genetika. 1986; 22(8): 2115–2125.

Migal, ND. Genetics of hemp sex. Gluhov, 1992. 212 р.

Vyrovets VG, Laiko IM, Sytnyk VP et al. To the solution of the problem of stabilization of monoeciousness sign in modern hemp varieties. Biologiya, viroschuvannya, zbirannya ta pervinna pererobka lonu i konopel. 2004; 3: 19–34.

Mishchenko SV. Inheritance of sex in self-pollinating lines monoecious hemp and its evolutionary aspects. Selektsia i nasinnitstvo. 2013; 103: 143–152.

Mishchenko SV. Dependence sings of sex in inbred lines of hemp from sexual structures of original forms. Visnyk Sumskogo natsionalnogo agrarnogo universitetu. 2013; 3(25): 206–208.

Patent № 47810 UA, MPK A01N 1/00. The method of creating hybrid breeding material monoecious hemp. Layko ІM, Kirichenko GІ, Mіshchenko SV et al; patent owner by Institute of Bast Crops of UAAN. – № u 2009 08847; decl. 25.08.09; publ. 25.02.10. Bull. № 4.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Конопля [Текст] / М. А. Тимонин, Г. И. Сенченко, М. М. Сажко и др.; под ред. Г. И. Сенченко, М. А. Тимонина – М.: Колос, 1978. – 287 с.

2. Мигаль, Н. Д. Генотипическое определение пола конопли. ІV. Однодомная конопля [Текст] / Н. Д. Мигаль // Генетика. – 1986. – Т. 22, № 8. – С. 2115–2125.

3. Мигаль, Н. Д. Генетика пола конопли: монография [Текст] / Н. Д. Мигаль. – Глухов, 1992. – 212 с.

4. До вирішення проблеми стабілізації ознаки однодомності у сучасних сортів конопель [Текст] / В. Г. Вировець, І. М. Лайко, В. П. Ситник та ін. // Біологія, вирощування, збирання та первинна переробка льону і конопель: зб. наук. праць Інституту луб’яних культур УААН. – Глухів, 2004. – Вип. 3. – С. 19–34.

5. Міщенко, С. В. Успадкування ознак статі у самозапилених ліній однодомних конопель та її еволюційні аспекти [Текст] / С. В. Міщенко // Селекція і насінництво. – 2013. – Вип. 103. – С. 143–152.

6. Міщенко, С. В. Залежність прояву ознак статі у самозапилених ліній конопель від статевої структури вихідних форм [Текст] / С. В. Міщенко // Вісник Сумського національного аграрного університету: серія “Агрономія і біологія”. – 2013. – Вип. 3 (25). – С. 206–208.

7. Пат. № 47810 UA, МПК А01Н 1/00. Спосіб створення гібридного селекційного матеріалу однодомних конопель / Лайко І. М., Кириченко Г. І., Міщенко С. В., Вировець В. Г. ; заявник і патентовласник Інститут луб’яних культур УААН.№ u 2009 08847 ; заявл. 25.08.09 ; опубл. 25.02.10, Бюл. № 4.Copyright (c) 2015 С. В. Міщенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)