DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2015.57414

Визначення агроекологічної належності сортів рису в умовах затоплення

В. О. Скидан

Анотація


Наведено результати дослідження особливостей визначення типів агроекологічної належності сортів рису в умовах затоплення на різних фонах живлення. Виділено три типи агроекологічної належності сортів рису – північний, помірний та південний. Якщо налив зерна сортів рису найбільш активно проходить у фазі молочної стиглості та практично припиняється на початку фази воскової стиглості, то такі сорти можна віднести до північного типу. Якщо налив зерна найбільш активно проходить у фазі молочної стиглості та першій половині фази воскової стиглості та практично припиняється на початку другої половини фази воскової стиглості, то такі сорти можна віднести до помірного типу. За рівномірного наливу зерна у сортів від фази молочної стиглості до кінця воскової стиглості їх можна віднести до південного типу.


Ключові слова


рис; сорт; агроекологічний тип; налив зерна

Повний текст:

PDF

Посилання


Dudchenko VV, Lisoviy MM, Vozhegova RA et al. The technology of rice cultivation to meet the requirements of environmental protection on farms in Ukraine. Skadovsk: AS; 2011. 84 p.

Zinchenko OI, Salatenko VN, Bilonozhko MA. Plant production. Kiyv: Agrarna osvita; 2003. 591 p.

Kostromitin, VM. Methods for determining the agro-ecological plasticity in varieties: guidelines. Kharkiv, 1985. 14 p.

Vorobyev NV, Skazhenik MA. Physiological basics of rice mineral nutrition. Krasnodar: Mir Kubani, 2005. 194 p.

Dospekhov, BA. Methods of field experience. Moscow: Kolos; 1979. 416 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Технологія вирощування рису з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища в господарствах України [Текст] / В. В. Дудченко, М. М. Лісовий, Р. А. Вожегова та ін. – Скадовськ: АС. – 2011. – 84 с.

2. Зінченко, О. І. Рослинництво [Текст] / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко. – К. :Аграрна освіта, 2003. – 591 с.

3. Костромитин, В. М. Методы определения агроэкологической пластичности сортов: методические рекомендации [Текст] / В. М. Костромитин. – Харьков, 1985. – 14 с.

4. Воробьев, Н. В. Физиологические основы минерального питания риса [Текст] / Н. В. Воробьев, М. А Скаженик. – Краснодар: Мир Кубани, 2005. – 194 с.

5. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта [Текст] / Б. А. Доспехов. – М. : Колос, 1979. – 416 с.Copyright (c) 2015 В. О. Скидан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)