DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2015.57416

Стійкість до біотичних чинників та урожайність сортів ячменю ярого в умовах схід-ної частину лісостепу України

О. В. Солонечна

Анотація


У статті наведено результати оцінки стійкості до дії комплексу біотичних чинників та рівня урожайності 29 сортів ячменю ярого в умовах східної частини Лісостепу України в 2013–2015 роках. Виділено сорти з індивідуальною, груповою або комплексною стійкістю до ураження хворобами та пошкодження внутрішньостебловими шкідниками – Пан, Велес, Взірець, Скарб, Доказ, Командор, Аграрій, Всесвіт, Kangoo, Xanadu, Sofiara, Shakira, Arikada, Pasadena, Mauritia, Novosadsky 294. Встановлено, що сорти Велес, Скарб, Пан, Смарагд, Алегро, Novosadskiy 294, Shakira, Mauritia достовірно перевищували національний стандарт Взірець за рівнем урожайності і вирізнялися індивідуальною, груповою або комплексною стійкістю до збудників окремих хвороб та шкідників.


Ключові слова


ячмінь ярий; сорт; урожайність хвороба; шкідник; групова і комплексна стійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasko, NI. New varieties of spring barley. Selektsia ta nasinnitstvo. 2007; 94:246-255.

Kochmarskyi VS, Gudzenko VM, Kavunets VP. Variety resources of spring barley for the harvest in 2011. Agronom. 2011; 1: 78–86.

Habermeyer J, Gerhard M. Pilzkrankheiten. BASF Landwirtschaft. 2000.

Litvinenko MA, Rybalko OI. Cereals. Status and prospects of creation of new varieties and hybrids in scientific institutions of UAAS. Nasinnitstvo. 2007; 1: 3-6.

Kirdoglo EK, Shevchenko EP. Harmfulness of barley loose smut in the Forest-Steppe of Ukraine. Nauch.-tehn. bul. VSGI. 1986; 1(59):10-16.

Kalashnikov KY. Probability of smut. Zashchita rasteniy; 1968; 2:8-11.

Markov IL. Diseases of barley and methods of their control. Agronom. 2008; 4:162-179.

Meshkova LV, Sabaeva OB. Resistance of barley to fungal diseases in the Omsk Irtysh region. Tr. po pricl. bot., gen. i sel. 2009; 165:154-158.

Nettevich ED, Davydova NV, Makarichev AV. Sources of resistance of spring barley to powdery mildew and evaluation of them in the Central non-Black Earth Belt of the RSFSR. Dokl. VASHNIL; 1986; 5:2-3.

Kyrychenko VV, Petrenkova VP, editors. Starting material in spring barley breeding for resistance to biotic factors. 2012, 320 p.

Vasko NI, Kozachenko MR, Markova TYu, Naumov OG. Source material in spring barley breeding for resistance to biotic factors. Selektsia i nasinnytstvo. 2012; 101:56–65.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Васько, Н. І. Нові сорти ярого ячменю [Текст] / Н. І. Васько // Селекція і насінництво. – 2007. – Вип. 94. ­ С. 246-255.

2. Кочмарський, В. С. Сортові ресурси ячменю ярого під урожай 2011 року [Текст] / В. С. Кочмарський, В. М. Гудзенко, В. П. Кавунець // Агроном. – 2011. – № 1. – С. 78-86.

3. Habermeyer, J. Pilzkrankheiten [Text] / J. Habermeyer, M. Gerhard. – BASF Landwirtschaft. – 2000. 

4. Литвиненко, М. А. Зернові культури. Стан та перспективи створення нових сортів і гібридів у наукових установах УААН [Текст] / М. А. Литвиненко, О. І. Рибалка // Насінництво. – 2007. - № 1. – С. 3-6.

5. Кирдогло, Е. К. Степень вредоносности пыльной головни ячменя в Лесостепной зоне Украины / Е. К. Кирдогло, Е. П. Шевченко [Текст] // Науч.-техн. бюл. ВСГИ. – 1986. − № 1 (59). – С. 10−16.

6. Калашников, К. Я. Вероятность головни [Текст] / К. Я. Калашников // Защита растений. – 1968. – № 2. – С. 8–11.

7. Марков, І. Л. Хвороби ячменю та методи їх контролю [Текст] / І. Л. Марков // Агроном. – 2008. – № 4. – С. 162–179.

8. Мешкова, Л. В. Устойчивость ячменя к грибным заболеваниям в Омском Прииртышье [Текст] / Л. В. Мешкова, О. Б. Сабаева // Тр. по прикл. бот., ген. и сел. – Санкт-Петер., 2009. – Т. 165. – С. 154−158.

9. Неттевич, Э. Д. Источники устойчивости ярового ячменя к мучнистой росе и их оценка в условиях Центрального Нечерноземья РСФСР [Текст] / Э. Д. Неттевич, Н. В. Давыдова, А. В. Макарычев // Докл. ВАСХНИЛ. – 1986. – № 5. – С. 2–3.

10.Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів [Текст]: навчальний посібник; за ред. В. В. Кириченка та В. П. Петренкової. – НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр`єва, 2012. – 320 с.

11.Васько, Н. І. Вихідний матеріал в селекції ячменю ярого на стійкість до біотичних чинників [Текст] / Н. І. Васько, М. Р. Козаченко, Т. Ю. Маркова, О. Г. Наумов // Селекція і насінництво. – 2012. – Вип. 101. С. 56-65.Copyright (c) 2015 О. В. Солонечна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)