DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2012.59678

Генетические корреляции признака толщина соломины второго междоузлия у сортов и линий пшеницы озимой

В. Н. Тищенко, О. Н. Динец

Анотація


На підставі проведених досліджень по вивченню генетичних ко- реляцій між ознакою товщина соломини другого міжвузля (ТС-2М) з рядом кількісних ознак генеративної, вегетативної частини пшениці озимої встановлено, що rg між ТС-2М та масою зерна з колоса носили високий, стабільний характер як за строками сівби, так і роками дослі- джень. Відмічено загальну тенденцію зниження генетичних зв‘язків ТС- 2М з деякими генеративними (М1, M3, КЗ, КК) та вегетативними (ДВМ, ДК, М2, М4) ознаками в більш пізніх строках сівби. Знання про рівень отриманих генетичних зв‘язків між кількісними ознаками підвищать імовірність добору на продуктивність у пшениці озимої на ранніх ета- пах селекції


Ключові слова


Пшеница озимая; генетические корреляции; толщина соломины второго междоузлия; количественные признаки; продуктивность

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Вавилов Н.И. Научные основы селекции пшеницы.// В сб. Избранные соч. Селекция и генетика.-изд.Колос.-1966.- с.320-493.

2.Тищенко В. Н., Чекалин Н.М. Генетические основы адаптивной селек- ции  озимой пшеницы. // Монография.- Полтава. –2005.–243 с.

3.Тетерятченко К. Г., Гбордзи К. Сортовая специфичность адаптацион- ных систем мягкой озимой и яровой пшеницы, определяющих устойчивость к полеганию, продуктивность и засухоустойчивость. // Селекция и урожай полевых культур, сборник научных трудов, том 310, Харьков. - 1984. – С. 7-14.Copyright (c) 2016 В. Н. Тищенко, О. Н. Динец

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)