DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2012.59806

Потенціал зернобобових культур для створення сортів, придатних до механізованого збирання урожаю

Л. Н. Кобизєва, О. М. Безугла, О. В. Тертишний, О. О. Гончарова

Анотація


У статті наведено результати багаторічного вивчення колекційних зразків зернобобових культур (горох, соя, квасоля, нут, сочевиця) Центру генетичних ресурсів рослин України за комплексом ознак, які характеризу- ють вихідний матеріал за придатністю до механізованого збирання урожаю. Встановлено, що в колекції широко представлений вихідний матеріал, перс- пективний для використання в селекційному процесі при створенні сучас- них сортів зернобобових культур з високими технологічними показниками. Найбільшу цінність для селекційної практики зернобобових культур пред- ставляють зразки за комплексом ознак: горох – 89 зразків, соя – 253, квасоля – 7, нут – 64, сочевиця – 3


Ключові слова


Колекційний зразок; горох; соя; квасоля; нут; сочевиця; вихідний матеріал; придатність до механізованого збирання урожаю

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Полянская Л. И. Селекция фасоли на пригодность к механизированной уборке / Л. И. Полянская, П. М. Чекрыгин // Селекция и семеноводство : межвед. темат. научн. сб. – К. : Урожай, 1983. – Вып. 53. – С. 35-37.

2. Безугла О. М. Висота розташування бобів на рослині квасолі – важлива селекційна ознака / О. М. Безугла // Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. / УААН, Ін-т рослинництва ім.  В.  Я.  Юр’єва.  –  Х.,  1999.  – Вип. 82. – С. 74-78.

3. Вишнякова М. А. Коллекция зернобобовых культур ВИР как источник исходного материала для актуальных и перспективных направлений селекции / М. А. Вишнякова // Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. / УААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Х., 2005. – С. 75-84.

4. Зеленов А. Н. Перспективы использования новой селекционной формы гороха хамелеон / А. Н. Зеленов // Доклады РАСХН. – 2000. − № 4. – С. 15-17.Copyright (c) 2016 Л. Н. Кобизєва, О. М. Безугла, О. В. Тертишний, О. О. Гончарова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)