DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2012.59817

Комбінаційна здатність вихідного матеріалу ячменю ярого за комплексом біологічних ознак в системі діалельних схрещувань

А. М. Звягінцева, В. П. Петренкова

Анотація


Показано особливості сучасних сортів ячменю ярого як вихідного матеріалу для селекції культури за рівнем і співвідношенням  загальної (ЗКЗ) та специфічної (СКЗ) комбінаційної здатності за ознаками стійкості до комплексу шкідливих організмів в F1 гібридних комбінацій діалельних схрещувань. За відносною величиною варіанс ЗКЗ та СКЗ виявлено успад- кування комплексу біологічних ознак за умови адитивної дії генів та генів з домінантними і епістатичними ефектами. Визначено сорти, які представля- ють селекційну цінність для створення новітніх селекційних розробок з груповою стійкістю до видів гельмінтоспоріозу та для створення сортів, стійких до збудника гельмінтоспоріозних кореневих гнилей

Ключові слова


Ячмінь ярий; загальна комбінаційна здатність; специфічна комбінаційна здатність; F1 гібридів; діалельні схрещування

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сабадин В. Я. Селекційна цінність джерел стійкості до збудників хвороб ячменю озимого / В. Я. Сабадин // Генетичні ресурси рослин. – 2008. – № 5. – С. 98 – 105.

2. Трибель С. О. Стійкі сорти. Зменшення енергомісткості і втрат урожаїв від шкідливих організмів за допомогою селекції / С. О. Трибель // Насін- ництво. – 2006. – № 4.– С. 18–20.

3. Кузнецова Т. Е. Селекция ячменя на устойчивость к болезням / Т. Е. Куз- нецова, Н. В. Серкин. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2006. – 288 с.

4. Гудзенко В. М. Джерела стійкості ячменю ярого до борошнистої роси / В. М. Гудзенко // Генетичні ресурси рослин. – 2010. – № 8. – С. 107 – 113.

5. Ушакова А. М. Оцінка зразків ячменю ярого на стійкість до комплексу біотичних чинників методом осіннього висіву насіння в умовах поля / А. М. Ушакова // Фітосанітарна безпека та біоекологія застосування пес- тицидів: спеціальний випуск, присвячений всеукраїнській конференції (14 – 17 вересня 2010 р.). – Чернівці – Бояни: Українська науково-дослідна станція карантину рослин. – 2010. – С. 116 – 119.

6. Каталог вихідного матеріалу зернових, зернобобових культур та соняш- нику для селекції на стійкість до основних хвороб і шкідників в умовах Лісостепу України: вип. 2 / [авт.-упоряд. В. П. Петренкова та ін.]. — Х.: Магда Ltd, 2011. — 59 с.

7. Федин М. А. Статистические методы генетического анализа / Федин М. А., Силис Д. Я., Смиряев А. В. – М.: Колос, 1980. – 207 с.


Copyright (c) 2016 А. М. Звягінцева, В. П. Петренкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)