DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2012.59818

Успадкування стійкості гібридами першого покоління пшениці твердої ярої до твердої сажки

Т. В. Бабушкіна, В. П. Петренкова, О. В. Голік

Анотація


Наведено результати досліджень стійкості селекційного матеріалу пшениці твердої ярої до збудника твердої сажки. Виділено джерела стійкос- ті і визначено рівень прояву фенотипового домінування ознаки стійкості до збудника твердої сажки


Ключові слова


Пшениця тверда яра; F1; гібрид; успадкування; тверда сажка; джерело стійкості

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кривченко В. И. Устойчивость зерновых колосовых к возбудителям головневых болезней / В. И. Кривченко. – М. Колос, 1984. – 304 с.

2. Ращенко Л. М. Тверда сажка озимої пшениці та обґрунтування імуноло- гічних методів захисту: дис. ... канд. с.-г. наук / Л. М. Ращенко. – Київ, 2003. 140 с.

3. Методы селекции и оценка устойчивости пшеницы и ячменя в странах – членах СЭВ / [Бабаянц Л. Т. и др.] – Прага. – 1988. – 321 с.

4. Генетический анализ качественных признаков растений : методические указания. – Л.: ВИР, 1980. – 29 с.Copyright (c) 2016 Т. В. Бабушкіна, В. П. Петренкова, О. В. Голік

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)