DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2011.66058

Особливості комбінаційної здатності за кількісними ознаками різновид-ностей ячменю ярого

М. Р. Козаченко, П. М. Солонечний, Н. І. Васько

Анотація


В 2007-2009 рр. в системі повних прямих діалельних схрещувань визначено особливості 20 форм ячменю ярого за рівнем і співвідношенням ефектів загальної (ЗКЗ) та констант специфічної (СКЗ) комбінаційної здатності в F1. Показано неоднаковий рівень ефектів ЗКЗ і констант СКЗ за окремими кількісними ознаками досліджених форм. Визначено форми з високим, середнім і низьким рівнем ефектів ЗКЗ і констант СКЗ. Визначено перспективні для селекції гібридні комбінації між формами, які мають високий рівень ЗКЗ за певними ознаками, так як саме в таких комбінаціях схрещування можлива рекомбінація ознак за рівнем їх прояву

Ключові слова


Ячмінь ярий; різновидність; діалельні схрещування; ЗКЗ і СКЗ; F1 гібридів

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2008 р. – К.: Алефа, 2008. – С. 1–30.

2. Лукьянова М. В. Ячмень. / М. В. Лукьянова, А. Я. Трофимовская, Г. Н. Гудков [и др.] // Культурная флора СССР. – Л. : Агропромиздат, 1990. – Т. 2, Ч. 2. – С. 7–90.

3. Тарутина Л. А. Взаимодействие генов при гетерозисе. / Л. А. Тарутина, Л. В. Хотылева. – Мн. : Наука и техника, 1990. – 176 с.

4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. Изд. пятое, дополн. и переработ. / Б. А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – С. 199–207.

5. Федин М. А. Статистические методы генетического анализа / М. А. Федин, Д. Я. Силис, А. В. Смиряев. – М.: Колос, 1980. – 207 с.

6. Турбин Н. В. Генетический анализ некоторых количественных признаков у кукурузы / Н. В. Турбин, Л. В. Хотылева, Л. А. Тарутина // Вопросы математической генетики. – Минск: Наука и техника, 1969. – С. 47–58.

7. Турбин Н. В. Диаллельный анализ в селекции растений / Н. В. Турбин, Л. В. Хотылева, Л. А. Тарутина. – Минск: Изд-во „Наука и техника”, 1974. – 182 с.Copyright (c) 2016 М. Р. Козаченко, П. М. Солонечний, Н. І. Васько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)