DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2011.66081

Використання регуляторів росту рослин у прискореному розмноженні насіння нових сортів пшениці ярої

Ю. І. Буряк, Л. В. Бондаренко, О. В. Чернобаб, Ю. Є. Огурцов

Анотація


Приведено результати чотирьохрічних досліджень по використанню регуляторів росту рослин для прискореного розмноження насіння пшениці ярої. Встановлено найбільш ефективні з них при різних способах використання - Ендофіт L1, Біолан, Біосил при подвійному застосуванні (передпосівна обробка насіння + обприскування рослин у фазу кущення). Прораховано їх ефективність для отримання додаткової кількості насіння еліти. Показано позитивний вплив регуляторів росту на посівні якості насіння

Ключові слова


Пшениця яра; насіння; регулятори росту; передпосівна обробка; обп-рискування; урожайність; прискорене розмноження; посівні якості

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Оптимізація вирощування ярої пшениці в Лівобережному Лісостепу України / В.В. Кириченко, С.І. Попов, І.А. Панченко. – Х., 2003. – 23 с.

2. Регулятори росту в рослинництві : рекомендації по застосуванню. – К. : МНТЦ  “Агробітекс” НАН та МОН України, 2007. – 27 с.

3. Рекомендації з застосування високоефективних регуляторів росту рослин при вирощуванні колосових зернових культур. – К. : Міжвідомчій науково-технічний центр “Агробітекс” НАН та МОН України, 2005. – 4 с.

4. Рекомендації з впровадження регуляторів росту рослин в сільськогосподарському виробництві України. – Високий врожай. – К., 2000. – 32 с.

5. Регулятори роту рослин в землеробстві : збірник наукових праць ; за ред. академіка АІН України А.О. Шевченка. – К., 1998. – 143 с.

6. Зубець М.В. Мала штучка червінчик, а ціна велика / М.В. Зубець// Урядовий кур’єр. – 2007. – 21 груд. –№ 240.

7. Буряк Ю. І. Застосування регуляторів росту рослин, як важливого елементу сучасних насінницьких технологій ярої пшениці / Ю. І. Буряк, О. В. Чернобаб, М. А. Вус // Селекція і насінництво. – Х., 2007. – Вип. 94. – С. 175-184.

8. Буряк Ю. І. Регулятори росту рослин – важливий елемент сучасних технологій вирощування насіння зернових колосових культур / Ю. І. Буряк, О. В. Чернобаб // Стан та перспективи розвитку насінництва в Україні. – К., 2008. – С. 196-200.

9. Кочмарський В. С. Посівні якості та врожайні властивості насіння озимої пшениці залежно від застосування пестицидів і рістрегуляторів в умовах правобережного Лісостепу України : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.14 / Миронівський ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла УААН / В. С. Кочмарський. − Миронівка, 2004. – 137 с.

10. Бєляєва А. Півтони зерна за пачку цигарок : [Електронний ресурс] Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг. – Режим доступу до статті: http://www.ip-centr.kiev.ua/newcipip/control/uk.

11. Гаврилюк М.М.. Наукові й організаційні засади сучасного насінництва в Україні : Дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.14 / Селекційно-генетичний ін-т - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН ; Чернігівський ін-т агропромислового виробництва УААН ; Вінницька держ. сільськогосподарська дослідна станція УААН / М.М.Гаврилюк. − О., 2003. – 322 с.

12. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А.Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1968. – 286 с.

13. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначання якості : ДСТУ4138-2002.– К., 2002. – 27 с.Copyright (c) 2016 Ю. І. Буряк, Л. В. Бондаренко, О. В. Чернобаб, Ю. Є. Огурцов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)