DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2011.66529

Покращення гібридів кукурудзи методом модифікації

Л. В. Козубенко, Л. М. Чернобай, Т. П. Камишан, О. В. Сікалова, І. П. Барсуков, Т. В. Івлева

Анотація


У статті наведено результати вивчення спорідненого гібрида куку-рудзи Харківський 27М та створення на його основі модифікованих прос-тих гібридів Вимпел МВ, Лелека МВ, Донор МВ, Флагман МВ, Наташа МВ за урожайністю та господарськоцінними ознаками

Ключові слова


Кукурудза; гібрид; спорідненість; модифікація; аналоги; урожай-ність; вологість зерна

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Козубенко В.Е. Селекция кукурузы / В. Е. Козубенко. – М.: Колос, 1965. – 206 с.

2. Домашнев П.П. Селекция кукурузы / П, П. Домашнев, Б, В. Дзюбецкий, В. И. Костюченко. – М.: Агропромиздат, 1992. – 208 с.

3. Гурьев Б.П. Селекция кукурузы на раннеспелость / Б. П. Гурьев, И. А. Гурьева. – М.: Агропромиздат, 1990. – 173 с.

4. Черномыз А.Н. Улучшение линий кукурузы методом сестринских скрещиваний /А. Н. Черномыз // Селекция и семеноводство. – 1978. – Вып. 38. – С. 6-10.

5. Мырза В.П. Селекция простых модифицированных гибридов кукурузы на стерильной основе : автореф. дис... канд. с.-х. наук: 06.01.05 / В. П. Мырза. – Одесса, 1980. – 23 с.

6. Моргун В.В. Методы получения модифицированных мутаций / В. В. Моргун, И. П. Чучмий, В. С. Борейко // Тезисы докл. ІХ заседания Еукарпия. – Краснодар, 1977. – Т. 2. – С. 27.

7. Сериков В.А. Повышение семянной продуктивности родительских форм простых межлинейных гибридов кукурузы путѐм скрещивания сестринских линий / В. А. Сериков // Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. мол. учѐных по проблеме кукурузы. – Днепропетровск, 1976. – С. 13-15.

8. Ключко П.Ф. Использование метода сестринских скрещиваний в селекции кукурузы на устойчивость к пузырчатой головне / П. Ф. Ключко, В. П. Иващенко, В. А. Сериков //. Науч.-техн. бюлл. Всесоюз. сел.-ген. ин-та. – 1976. – № 27. – С. 10-13.

9. Мырза В.П. Селекция модифицированных простых гибридов кукурузы на стерильной основе / В. П. Мырза, Т. С. Чалык // Кукуруза. – 1977. – № 12. – С. 26-27.

10. Врожайність районованих гібридів та їх модифікованих аналогів / М. М. Чупіков, Н. С. Овсяннікова, І. П. Барсуков, І. Б. Деркач //. Селекція насінництво : міжвід. тем. наук. зб. – Х., 2006. –Вип. 93. – С. 118-128. Copyright (c) 2016 Л. В. Козубенко, Л. М. Чернобай, Т. П. Камишан, О. В. Сікалова, І. П. Барсуков, Т. В. Івлева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)