DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2011.66532

Оценка сортов ячменя ярового по адаптивной стабильности

В. В. Ващенко

Анотація


Наведено оцінку відносної адаптивної стабільності сортів ячменю ярого. Визначено кореляційні залежності між стабільністю урожайності та ознаками її структури. Сприятливі за умовами вегетації роки не завжди являються аналізуючими, що зручно для виконання завдань селекції в зоні недостатнього зволоження з різною реакцією сортів на умови середовища

Ключові слова


Яровой ячмень; сорт; адаптивная стабильность; корреляции; признаки

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лінчевський А. А. Нові завдання і шляхи їх вирішення в селекції озимо-го та ярого ячменю / А. А. Лінчевський // Сб. наук. праць СГІ. – Одеса, 1996. – С. 21 – 27.

2. Кильчевский А. В. Экологическая селекция растений / А. В. Кильчев-ский, Л. В. Хотылева. – Мн. : Тэхналогия, 1997. – 372 с.

3. Литун П. П. Проблемы отбора и оценки селекционного материала / П. П. Литун. – К., 1980. – С. 63 – 93.

4. Адаптивная селекция. Теория и технология на современном этапе / [Литун П. П., Кириченко В. В., Петренкова В. П., Коломацкая В. П.]. – Х., 2007. – 263 с.

5. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта /  Б. А. Доспехов. М. : Колос,  1979. – 416 с.

6. Куперман Ф. М. Биология развития растений / Ф. М. Куперман, Е. И Ржанова. – М. : Высшая школа, 1963. – 425 с. Copyright (c) 2016 В. В. Ващенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)