DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2010.70284

Ознака прискореної вологовіддачі зерна гібридів кукурудзи та її практичне використання

М. Я. Кирпа, В. Ю. Черчель, Н. О. Пащенко, Л. І. Остапенко

Анотація


Проаналізовано характер вологовіддачі зерна гібридів кукурудзи, виявлені фактори, що підвищують швидкість їх термічного сушіння. До них слід віднести питому масу, щільність, лінійний розмір зернівки. Вологовіддача також змінювалась залежно від вологості зерна на початку та наприкінці сушіння

Ключові слова


Кукурудза; гібриди; зерно; фізико-механічні властивості; швидкість сушіння

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шемавньов В.І., Кирпа М.Я. Концепція розвитку технологій та енергозбереження в процесах післязбиральної обробки і зберігання зерна // Вісник ДДАУ, 2003. – № 2. – С. 52-57.

2. Науменко А.И., Кирпа Н.Я. Исследования особенностей влагоотдачи зерна гибридов кукурузы при термической сушке // Весник с.-х. науки, 1985. - № 10. – С. 138-142.

3. ДСТУ 4138-2002. Насіння с.-г. культур. Методи визначання якості, – К.: Держспоживстандарт України. – 173 с.

4.Казаков Е.Д. Методы оценки качества зерна. – М.: Агропромиздат, 1987. – 215 с.

5. Кирпа М.Я., Скотар С.О. Крупність насіння кукурудзи та її агрономічне значення // Селекція і насінництво. Міжвідомчий тем. наук. зб., 2008. – № 96. – С. 331-340.Copyright (c) 2016 М. Я. Кирпа, В. Ю. Черчель, Н. О. Пащенко, Л. І. Остапенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)