DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2010.70299

Витривалість насіння сортів гороху до чинників зберігання та заморожування

Ю. О. Лінник, Л. М. Потьомкіна

Анотація


Вивчали витривалість насіння 15 сортів гороху різних напрямків використання до чинників старіння та до заморожування за температури -20оС. У модельному досліді «прискорене старіння» встановлено зв’язок витривалості з сортовими особливостями. Насіння різних сортів гороху більш суттєво реагує на прискорене старіння зміненням енергії проростання, і значно менше – зміненням схожості. Насіння сортів гороху овочевого напрямку використання менш витривале до зберігання, ніж сортів зернової та укісної груп. З сортів зернової та укісної груп більш витривалими до прискореного старіння виявились ті, що мають дрібне насіння з масою 1000 зерен від 164 до 215 г. Заморожування  насіння ряду сортів гороху підвищує показники енергії проростання і схожості, знижує кількість нетипово пророслих та уражених патогенами насінин

Ключові слова


Горох; насіння; сорти; зберігання; прискорене старіння; заморожування; енергія проростання; схожість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Строна И. Г. Общее семеноведение полевых культур. / И . Г Строна // – М. : Колос, 1966. – 464 с.

2. Воронцов Н. Н. Экологические кризисы в истории человечества // Соросовский образовательный журнал. - 1999. - № 2. - С. 2-10.

3. Біологічне рослинництво: Навч. посібник / О. І. Зінченко, О. С. Алексеева, П. М. Приходько та ін. ; За ред. О. І Зінченка. — К. : Вища шк., 1996. – C. 94.

4. Лихачёв Б. С. Некоторые методические вопросы изучения биологии старения семян. / Б. С. Лихачёв // Сельскохозяйственная биология. - 1980. – Т. XV, № 6. – С. 842 – 844.

5. Международные правила анализа семян; пер. с англ. Антошкиной Н. Н. - М. : Колос, 1984. – 311 с.

6. ГОСТ 10968-88. Методы определения энергии прорастания и способности прорастания: 1995. – М. 1995. – 23с.

7. Методика определения силы роста семян, 1983. – 14 с.

8. Драгавцев В. А. Новый метод генетического анализа полигенных количественных признаков растений. / В. А. Драгавцев // Идентифицированный генофонд растений и селекция. – С.-Пб., 2005. – С. 20-35.

9. Лакин Г.Ф. Биометрия / Г. Л. Лакин // 3-е изд. - М. : Высшая школа, 1980. - 294 с.Copyright (c) 2016 Ю. О. Лінник, Л. М. Потьомкіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)